Första hjälpen och hälsovård

Första hjälpen och hälsovårdsverksamhet

Första hjälpen och hälsovårdsverksamheten är mycket omfattande inom Finlands Röda Kors. Kanske det är något som intresserar dig och skulle kunna tänka dig att ge lite av din tid till verksamheten?

Ta på dig första hjälpen-västen!

Inom Österbottens svenska distrikt finns det 8 första hjälpen grupper. Dessa finns i Korsnäs, Kristinestad, Nedervetil, Närpes, Pedersöre, Replot, Vasa och Vörå.

Bli frivillig i en av Röda Korsets första hjälpen grupper du också! Du får en givande hobby och nya vänner. Du lär dig hjälpa dig själv och andra. Du behöver inte ha kunskaper i första hjälpen på förhand, utan bara att du har en vilja att hjälpa och ett piggt humör. I Röda Korset är du med och utvecklar hjälpberedskapen på din hemort och deltar samtidigt i en världsomfattande organisations verksamhet.

Första hjälpen-gruppen samlas regelbundet för att lära sig nytt och öva upp sina kunskaper i första hjälpen. När du förkovrat dina kunskaper får du delta i intressanta händelser och evenemang som första hjälpen-jour vid idrottsevenemang, danstillställningar, konserter och andra stora tillställningar.

Kom med och främja hälsa! 

En av Finlands Röda  Kors viktigaste principer är att människor ska bry sig om sin egen och sina medmänniskors hälsa. Vi organiserar verksamhet, utbildar och kör kampanjer som berör ämnet.   

Har du frågor gällande första hjälpen och hälsovårds verksamheten? Kontakta beredskapschefen Rolf Sund på telefon 020 701 2754 eller via e-post rolf.sund(at)redcross.fi.