Idékuvös

 

 

I idékuvöserna dryftas dels de framtida prioriteringarna i Finlands Röda Kors verksamhet i

förhållande till det omgivande samhället, och dels internautvecklingsbehoven i organisationen.

Resultaten från idékuvöserna anger för sin del innehållet och utvecklingsområdena i det

strategidokument som ska godkännas vid stämman i Åbo 

 

Skriv in resultaten på er idékuvös här:

 

I bilagan hittar du hur du drar en kuvös tillsammans med dina vänner! Pröva på!