Ordinarie stämman 2020

 

Vill du följa Ordinarie Stämman i Vasa live? Klicka då på denna länk: https://event.prospectumlive.com/spr-yleiskokous-2020-sv

 

Ordinarie stämman genomförs lördag 5.9.2020 som endagsstämma i Vasa samt regionalt utlokaliserad på distans. Distrikten informerar och ger närmare anvisningar om detta och tar kontakt med dem som anmält sig. En stark rekommendation är fortsättningsvis att endast röstberättigade stämmorepresentanter infinner sig på stämmoplatsen. Distrikten är i kontakt med stämmorepresentanterna i sitt eget distrikt och ger tilläggsuppgifter om deltagandet i stämman och om stämmoplatsen. Stämman streamas också och kan följas av alla intresserade.

Ladda Eventos-appen till din telefon från Play Store (Android) eller AppStoresta(IOS/Iphone)

PIN-kod är 0706 (svenska) och 0606 (finska)

Om du har anmält dig till stämman som din avdelnings röstberättigade representant:

-Om ändringen till regional stämma är ok för dig, behövs inga åtgärder. Distriktet meddelar representanterna i sitt eget område så fort som möjligt noggrannare uppgifter om var den regionala stämman ordnas.

-Om du vill annullera ditt deltagande, sänd ett meddelande till adressen yleiskokous@redcross.fi.

-Om ditt mobiltelefonnummer har ändrats efter att du anmält dig, meddela även det till ordinarie stämmans e-postadress. Ytterligare uppgifter om de regionala stämmorna finns på Rednet och Eventos-mobilappen.

Hotellinkvartering i Vasa ska var och en annullera själv så fort som möjligt!

-Om din fullmakt redan är inlämnad till centralbyrån, är saken klar och kräver inga ytterligare åtgärder. Om du inte ännu har sänt din fullmakt, ska du inte längre skicka den i pappersform, utan skannad till adressen yleiskokous@redcross.fi. Alternativt kan du ta med fullmakten och visa upp den vid den regionala stämman.

 

Om du har anmält dig som ICKE röstberättigad stämmogäst:  

-Alla icke röstberättigade representanter önskas följa med stämman på distans via streaming.

-Om du annullerar ditt deltagande, sänd ett meddelande till adressen yleiskokous@redcross.fi. Ytterligare uppgifter om de regionala stämmorna får du i fortsättningen på Rednet, från distriktsbyråerna och i mobilversionen.

 

Till stämman tas även efteranmälda röstberättigade deltagare med!

Anmälningar tas emot fram till fredag 28.8 kl. 16:00 via denna anmälningslänk: https://e.eventos.fi/forms/suomen-punainen-risti/cd76630e-e2ab-11ea-a21a....

Deltagarna bör till mötet ta med fullmakt eller utdrag från ett styrelsemötesprotokoll där fullmakten bekräftas.

Nyheter

Vasa stad
Fotograf: Vasa stad

Röda Korsets ordinarie stämma sammanträder vart tredje år. Med hjälp av de här svaren får du information om var vi är nu och vad stämman handlar om.