Bättredag-bidrag åt avdelningarna

Avdelningarna kan ansöka om Bättredag-bidrag för utveckling av verksamhet, uppstartande av ny verksamhet och för projekt. Här kommer anvisningar om vilka slag av verksamhet som understöds och hur man ansöker om bidrag!

Anvisningar för ansökan av Adlibris-stöd för läxklubbsverksamhet finns här!

Engångs Bättredag-bidrag för avdelningarna 2018-2020

Avdelningen kan årligen ansöka om engångsbidrag för uppstartande och utveckling av verksamhet inom:

  • Första hjälpen gruppverksamhet
  • Mångkulturell verksamhet
  • Ungdomsverksamhet
  • Hälsofrämjande verksamhet
  • Vänverksamhet
  • För frivilligas välmående och inspiration (en del av LokalTapiolas bidrag, se närmare utdelningskriterierna för bidrag.  Ansökningstiden pågår till 30.9.2021 eller så länge som LokalTapiolas avdelningsbidrag räcker till; evenemangen ska genomföras under år 2021)

Engångsbidrag beviljas årligen högst 300 euro för en och samma verksamhet. Ansökning sker kontinuerligt och ska göras i förhand via elektronisk blankett. Det beviljade bidraget betalas ut i efterskott mot rapportering och utgiftsspecifikation.  Rapport och utgiftsspecifikation för bidraget som beviljats för det pågående årets verksamhet ska skickas via elektronisk blankett innan 15. januari följande år. Ansökningarna och rapporterna behandlas inom två månader från att de skickats in.

Utdelningskriterierna för bidrag finns som bilaga. Länkarna till ansöknings- och redogörelseblanketter finns i slutet av texten.

Bättredag-projektstöd åt avdelningarna 2018-2020

Avdelningen kan ansöka om projektstöd för mångkulturellt projekt som avdelningen genomför för att stöda integration och för preventivt projekt som främjar hälsa och välbefinnande.

Projektet ska genomföras av frivilliga inom avdelningen i Röda Korset och grundas på lokalt behov. Projektet ska erbjuda aktiv deltagarroll åt såväl frivilliga som åt mottagarna av frivillighjälp. Bidraget kan till storleken vara 500 - 2 000 euro / år.

Ansökning av bidrag är kontinuerlig och ska göras på förhand med elektronisk blankett. Högst hälften av den ansökta summan betalas i förskott ut till avdelningen. Resten av anslagets eventuella förskottsbetalning kommer avdelningen överens om med centralbyråns anställda. Personalens kontaktuppgifter finns nedan.

Rapport och utgiftsspecifikation för bidraget som beviljats för det pågående årets verksamhet ska skickas via elektronisk blankett innan 15. januari följande år. Ansökningarna och rapporterna behandlas inom två månader från att de skickats in.

Utdelningskriterierna för bidrag finns som bilaga.

Bättredag-bidrag kan sökas med denna blankett.

Bättredag-bidrag kan rapporteras med denna blankett.

Mer information:
Första hjälpen -gruppverksamhet: Niina Hirvonen, niina.hirvonen@redcross.fi040 830 4406
Vänverksamhet: Maaret Alaranta, maaret.alaranta@redcross.fi040 358 3257
Hälsofrämjande verksamhet: Mia-Veera Koivisto, mia-veera.koivisto@redcross.fi040 485 8699
Ungdomsverksamhet: Tiina Lehtovirta, tiina.lehtovirta@redcross.fi, 040 151 1815
Mångkulturell verksamhet: ansökningar Johanna Matikainen, johanna.matikainen@redcross.fi040 576 5562; rapportering av bidrag Maiju Ihalainen, festarit@redcross.fi