Bättredag-bidrag åt avdelningarna

På finska

DEN ANDRA ANSÖKNINGSOMGÅNGEN ÄR ÖPPEN TILL DEN 31 AUGUSTI 2022.

Åren 2021–2023 kan avdelningarna söka bidrag för att utveckla verksamheten och starta ny verksamhet. Bidraget är ett engångsbidrag, och högst 300 euro beviljas årligen för samma verksamhet.

Verksamhetsformer som kan få bidrag är 

  • första hjälpen-verksamhet för grupper
  • mångkulturell verksamhet
  • ungdomsverksamhet
  • hälsofrämjande verksamhet (hälsopunkter) 
  • vänverksamhet.

Kriterierna för beviljande av bidrag finns som bilaga på den här RedNet-sidan.

Projektstöd för avdelningar och bidraget från Adlibris för läxklubbsverksamhet delas inte längre ut (informationen uppdaterad 6/2021). Inte heller LokalTapiolas bidrag för att främja de frivilligas välbefinnande och sporra dem delas längre ut (informationen uppdaterad 12/2021).

Nyheter år 2022!

Den första ansökningsomgången är öppen till den 28 februari 2022, och beslut om ansökningarna fattas i mars. Om det efter det ännu finns pengar kvar som anvisats för bidrag öppnas ansökan på nytt. Den andra ansökningsomgången är öppen till den 31 augusti, och beslut om dessa ansökningar fattas i september. Informationen om en eventuell ny ansökningsomgång uppdateras på den här sidan. Ansökan ska göras i förväg med en elektronisk blankett.

Beviljade bidrag betalas retroaktivt mot rapportering och kostnadsspecifikation. Rapporteringen ska göras med en elektronisk blankett inom en månad efter att verksamheten har avslutats. Rapporteringen om verksamhet som avslutas vid årets slut ska göras senast den 15 januari följande år.

Om man vet att ett bidrag som beviljats en avdelning inte kommer att användas eller man vill ändra ändamålet för det ska detta anmälas med ett fritt formulerad e-postmeddelande till centralbyråns kontaktperson senast två veckor efter den starttidpunkt för verksamheten som angetts i ansökan. Kontaktuppgifterna för centralbyråns kontaktperson finns nedan.

Bättredag-bidraget kan sökas med denna blankett.
 

Bättredag-bidraget kan rapporteras med denna blankett.

Mer information:
Första hjälpen-gruppverksamhet: Virpi Lohrum, virpi.lohrum@rodakorset.fi, 040 830 4406
Hälsofrämjande verksamhet: Kristiina Myllyrinne, kristiina.myllyrinne@rodakorset.fi, 040 543 7672
Mångkulturverksamheten: Johanna Matikainen, johanna.matikainen@rodakorset.fi, 040 576 5562
Ungdomsverksamhet: Kirsi Lehtola, kirsi.lehtola@rodakorset.fi, 040 649 5181
Vänverksamhet: Maaret Alaranta, maaret.alaranta@rodakorset.fi, 040 358 3257