Droppen 2019 - Riksomfattande beredskapsövning

Välkommen till den riksomfattande beredskapsövningen Droppen 2019!

Finlands Röda Kors riksomfattande beredskapsövning i 2019 ordnas lördagen den 26.10. Övningen är en riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en gång per stämmoperiod. Till övningen behövs avdelningens alla frivilliga!

Kom med!

För avdelningarna anmälan till övningen är ny öppen. Under våren får frivilliga möjligheter att delta i olika utbildningsdagar, seminarier och andra tillställningar inför den gemensamma beredskapsövningen. Kom ihåg att anmäla dig i tid!

All gemensam riksomfattande information angående övningen samlas på dessa sidor. Dessutom får avdelningarna ett nyhetsbrev som informerar om aktuella ärenden angående övningen.

Nyheter

Tokmanni donerar 50 ämbar till de hundra första avdelningarna. Ämbaren beställs via Röda Korsets nätbutik för att levereras till den Tokmanni-affär ni väljer. Sista beställningsdagen är redan i slutet av juni, så ni ska agera snabbt! 

Efter Hungerdagen lagrar avdelningen de stapelbara ämbaren i ungefär en månad och delar ut dem till medborgarna i samband med beredskapsövningen Droppen 2019. På så sätt är ämbaren med och stärker finländarnas beredskap för vattendistributionsproblem.

Läs mer här!

Evenemang

Inga händelser just nu.