Droppen 2019 - Riksomfattande beredskapsövning

Välkommen till den riksomfattande beredskapsövningen 2019!

Save the date: Finlands Röda Kors riksomfattande beredskapsövning 2019 ordnas lördagen den 26.10. Övningen är en riksomfattande beredskapsövning, som ordnas en gång per stämmoperiod. Till övningen behövs avdelningens alla frivilliga – skriv upp övningen i din kalender, i avdelningens verksamhetsplan och i budgeten för år 2019!

Kom med: För avdelningarna öppnar anmälan till övningen måndagen den 7.1. 2019 och slutar den 28.2. 2019. Under våren får frivilliga möjligheter att delta i olika utbildningsdagar, seminarier och andra tillställningar inför den gemensamma beredskapsövningen. Kom ihåg att anmäla dig i tid!

All gemensam riksomfattande information angående övningen samlas på dessa sidor. Dessutom får avdelningarna ett nyhetsbrev som informerar om aktuella ärenden angående övningen.

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.