Distrikt och avdelningar

Sök en avdelning

Röda Korsets frivilliga arbetar i ca. 500 avdelningar i olika delar av Finland. Avdelningar i samma region bildar ett distrikt. Hitta den närmaste avdelningen och kom med!

Österbottens svenska distrikt

Bergö
Björköby
Esse
Gamla Vasa
Jakobstad
Karleby
Karperö
Helsingby
Petalax
Kristinestad
Kronoby
Kvevlax
Larsmo
Malax
Maxmo
Munsala
Nedervetil
Oravais
Pedersöre
Pensala
Petalax
Purmo
Pörtom
Replot
Korsholm
Solf
Sundom
Terjärv
Öja
Övermark