Jubileumsåret Hjälpare i 140 år

Under årets Rödakorsvecka minns vi det förflutna.

Röda Korset har en speciell roll i Finlands historia. I 140 års tid har vi mött de behov som den förändrade tiden har fört med sig i människors liv, och vi har gjort en  betydande insats under samhällets vändpunkter. Vår organisations olika skeden berättar också om det 100-åriga Finlands växt från en fattig hjälpmottagare till hjälpare.

Den traditionella Rödakorsveckan, som har firats sedan början av 1940-talet, är en utmärkt tidpunkt att fira det arbete som har utförts: det som de förra generationerna har åstadkommit, det du och din avdelning gör idag, och det framtiden för med sig. Även i framtidens Finland hjälper människor tillsammans de hjälpbehövande. Finlands Röda Kors gåva till det 100-åriga Finland är att utbilda tusentals hjälpare runt om i Finland.

Ytterligare information: ilpo.kiiskinen@rodakorset.fi

Nyheter

Inga nyheter just nu.

Evenemang

Inga händelser just nu.

Foruminlägg

Inga foruminlägg just nu