Minimässa på kryssningen Hjälpare ute och seglar

Minmässa på kryssningen Hjälpare ute och seglar. På plats finns åtminstone 

  • Oma Roda Korset - Datasystemklinik för frivilliga
  • Info om dataskydd (EU:s GDPR som trädde i kraft i maj 2018)
  • Vi ses! Väntjänstens olika former
  • Presentation av projektet Tillsammans klarar vi oss/Pärjätään yhdessä 
  • Besök i fängelser och vid matutdelningar
  • Starttivoimaa/Startkraft och stöd för integrering
  • Stödprojekt för de ensamkommande
  • Skolbesök – möten och påverkan
  • Fire2019 -lägret
  • Röda Korsets produktförsäljning