Nyheter

canva.com
Fotograf: canva.com

Det här gör Röda Korset världen över med anledning av Coronaviruset.

  • 6.2.2020 10:59
  • Andrea Södergård

Tycker du om att inspiera, handleda och bjuda på dig själv? Vet du hur mycket det ger att göra något för någon annan och vill du motivera andra att stöda medmänniskor? Då skall du bli frivillig utbildare för Röda Korset!

  • 16.8.2018 13:56
  • Emma Granholm
Upp till en miljon människor kan tvingas fly undan striderna i Mosul i Irak. Flyktingarna behöver vatten, skydd och mat. I Aleppo i Syrien är minst 250 000 människor under belägring. I synnerhet i östra Aleppo är behovet av hjälp katastrofalt och det råder brist på allt. På grund av att situationen är så allvarlig samlar Röda Korset in pengar till katastroffonden för att kunna hjälpa de civila i Mosul och Aleppo.
  • 22.10.2016 17:15
  • Ricky Berglund

Till våra asylboenden i Malax och Sundom är behovet av frivilliga bestående. Systemen bland asylboenden är lite olika. På en del ställen är rutiner upparbetade och frivilliginsatserna schemalagda. Medan, t.ex. i Malax behöver vi tillsvidare främst beställda punktinsatser.

Frivilliga behövs för att:

1)      Vara medmänniskor som stöder handledarna på plats och pratar och umgås med asylsökanden (en del kan lite engelska men det finns ju musik, fotboll och andra internationella språk att använda sig av).

  • 1.10.2015 13:05
  • Emma Granholm

Röda Korsets utbildningssystem bygger på att frivilliga medlemmar utbildar andra medlemmar. För att bli utbildare behövs utbildning i det aktuella verksamhetsområdet. I Svenskfinland har vi inom socialtjänsten få utbildare, vilket i sin tur är betungade för de få utbildade och i längden bromsar innovativa verksamhetsidéer samt att starta igång nya projekt. Vi söker nu flera frivilliga som är intresserade av området, vill få en aktivare roll i organisationen samt vara med och utbilda andra inom Röda Korset!

  • 28.8.2015 10:01
  • Emma Granholm