Första hjälpen

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek
"Övning i Våno 2015"

Ring nödnumret 112 i akuta situationer

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljön hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

Det är viktigt att den som ringer ett nödsamtal känner till sin position

Mobilapplikationen 112Suomi underlättar larmsamtalen till nödcentralen så att hjälp ska kunna skickas så snabbt som möjligt. Då man ringer ett nödsamtal genom att använda appen förmedlas positionsdata direkt till nödcentralen. Speciellt användbar är appen på platser där det kan vara svårt att fastställa en exakt position, till exempel i skärgården eller på andra platser som är okända.

Är du redo att hjälpa? Du kan rädda liv.

Behovet av att kunna hjälpa en annan medmänniska kan vi behöva när som helst i vardagen.  Det kan vara att ditt barn eller barnbarn har skadat sig, törnat ihop med lekkamraten, fallit med cykeln eller ätit något som eventuellt är giftigt.

Det kan vara att din partner hemma, eller din kollega på jobbet, plötsligt börjar må dåligt och faller medvetslös ner på golvet.  Då är det du som skall vara där för honom eller henne och kunna ge den första hjälpen som behövs.

Det gäller att känna igen symptomen på de vanligaste sjukdomsanfallen. I många fall är den snabbt påbörjade första hjälpen till stor nytta med tanke på hur personen återhämtar sig.  Då du har grunderna och färdigheterna inom första hjälpen ger det dig både mod att våga hjälpa samt viljan att hjälpa.

Här hittar du anvisningar för de vanligaste nödsituationerna.

Här hittar du anvisningar för de vanligaste nödsituationerna. - See more at: https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-anvisnin...
Här hittar du anvisningar för de vanligaste nödsituationerna. - See more at: https://www.rodakorset.fi/lar-dig-forsta-hjalpen/forsta-hjalpen-anvisnin...

Första hjälpen är en livskunskap som var och en av oss skall kunna.

Kom till första hjälpen kursen!

Kom med till första hjälpen-gruppverksamheten!

Mera information:

Linda Pyy
Samordnare av beredskap och hälsovård
e-post: linda.pyy@redcross.fi
tfn: 040 702 0510