Första hjälpen - Kurser

                                       

 

Höstens kurser:

Mera info om innehållet i förstahjälpkurserna får du genom att gå in påhttps://www.ensiaputodistus.fi/se/evenemang

Allmän information:

Det maximala kursdeltagarantalet är 15 ( 12)  personer per lärare, minimum är 6 personer för att kunna genomföra en kurs.

Önskar ni beställa kurser till ert företag eller till er förening, skräddarsyr vi kursinnehållet enligt era behov.

Våra kurser är ersättningsgrundade från FPA.

Genom att köpa en kurs från Röda Korset stöder Du vårt humanitära arbete både lokalt på Åland men också ute i världen.

 

Anmälningar och förfrågningar:

Samordnare för Första hjälp och hälsovård

Martina Andersson

martina.andersson@redcross.fi

telefon: 040 1648 913