Verksamhet

 

Hjälp oss att hjälpa här hemma och ute i världen!

Därför vill vi under de kommande åren fördubbla antalet aktiva, öka på antalet unga i verksamheten och ha fler hungerdagsinsamlare.

Kom med! Du behöver inga specialkunskaper – enbart en vilja att hjälpa.

Vi hjälper vid olyckor och katastrofer
Kom med i beredskapsverksamheten, som förstahjälpare, insamlare eller kom med i Frivilliga räddningstjänst som hjälper vid efterletningar.

Vi främjar ett välmående och tryggt liv
Kom med som stödperson åt någon ensam ung, äldre eller på ett servicehem. Vår vänverksamhet har drive!

Vi verkar för humanitet och är en modig påverkare
Kom med i vår nya ungdomsgrupp som aktivt kommer att lyfta upp frågor och ta ställning för humanitet och delta i samhällsdebatten.

Till det behöver vi alla Er!

Kontakta din avdelning eller distriktet för mera information.