Insamlingar och donationer

Insamlingsverksamhet

Insamlingsverksamheten till Finlands Röda Kors Katastroffond har i Åbolands distrikt alltid varit av största vikt. Hungerdagsinsamlingsresultatet per invånare är högst i hela landet och mängden insamlare ökar nästan årligen. De Åboländska avdelningarna drar hungerdagsinsamlingarna lokalt och samarbetar med de Åboländska skolorna och andra läroinrättningar. Stor hjälpvilja och kreativitet ligger som bakgrund för det årligt återkommande fina resultatet.

Vill du ge några timmar av din tid för en insamling? Det räcker med en timme eller två, eller du kan engagera dig mera, allt efter hur det passar dig. Ta kontakt med distriktet eller din avdelning och kom med. Din hjälp behövs och du är alltid välkommen med i vår glada samlartrupp.

Olika katastrofsituationer kräver också vårt snabba agerande. Tag kontakt i fall du vill komma med och samla till ett specifikt mål.
 

Donationer

Har du bemärkelsedag, vill du istället för blommor och prylar understöda Röda Kors verksamheten i Åboland? Dina vänner och bekanta bidrar säkert gärna till en gåva som ger mycket till många. Kontakta distriktet, tel. 020 701 2500 eller aboland@redcross.fi, vi uppgör en lista på de som kommit ihåg dig. Be dina vänner betala in på nedanstående konto och skriva i märkesrutan ditt namn. Du kan även specifikt understöda något delområde, psykiskt stöd verksamhet, första hjälpen, ungdomsverksamhet, social verksamhet, beredskap.

Finlands Röda Kors, Åbolands distrikts konto:
Andelsbanken, IBAN: FI05 5713 4520 0275 57, BIC: OKOYFIHH
,
märke bemärkelsedagsdonation och ditt namn.

Du kan även istället för en gåva till din vän ge en donation till Åbolands distrikt. Kontakta distriktet, tel. 020 701 2500 så gör vi ett kort.
 

Testamente

En gåva i ditt testamente för Röda Kors verksamheten i Åboland är en gåva som lever länge. I fall du vill ha hjälp med att upprätta testamente till förmån för Röda Kors verksamhet i Åboland kontakta distriktet, tel. 020 701 2500, verksamhetsledare Annalena Sjöblom, e-post annalena.sjoblom@redcross.fi.