Distriktsstyrelse och utskott

Distriktsstyrelsen

Distriktet leds av distriktsstyrelsen. Ordförande är Päivi Kuntze, viceordförande Jeanette Laaksonen och sekreterare verksamhetsledare Annalena Sjöblom.

DISTRIKTSSTYRELSEN 2020-2021
Ordförande Päivi Kuntze Åbo
Viceordförande Jeanette Laaksonen Pargas
  Catrine Huhta Dragsfjärd
  Stig Hågensen Pargas
  Eva Högnäs Hitis
  Sari Karrila Iniö
  Alexandra Lehtinen Åbo
  Yvonne Nymalm-Rejström Nagu
  Tarja Santavuori-Sirkiä Korpo
  Helena Schmidt Houtskär
  Stina Tiainen Kimito
  Guje Viitanen Västanfjärd
Sekreterare Annalena Sjöblom  

 
Utskotten

FINANSUTSKOTTET
Ordförande Päivi Kuntze Åbo
  Bror Berg Pargas
  Christel von Frenckell-Ramberg Åbo
  Tony Jäntti Åbo
  Rachel Nygård-Taxell Åbo
  Göran Peltonen Pargas
Sekreterare Annalena Sjöblom  
HÄLSOVÅRDS- OCH BEREDSKAPSUTSKOTTET
Ordförande Monica Hellberg Kimito
  Nina Alopaeus Pargas
  Stig Hågensen Pargas
  Alf Jansson Pargas
  Roland Karlsson Åbo
  Tarja Santavuori-Sirkiä Korpo
Sekreterare Annalena Sjöblom och
Linda Pyy
 
SOCIALUTSKOTTET
Ordförande Kristina Hakola-Wass Dragsfjärd
  Ulla Alstrand Korpo
  Monica Hellberg Kimito
  Helena Lindström Pargas
  Ulla Stendahl Åbo
Sekreterare Siw Karlsson