Verksamhetsplan 2021-2023 och Arbetsplan 2023

I bilaga finns verksamhetsplanen för åren 2021-2023 och arbetsplanen för 2023.

Verksamhetsplanen har distriksstyrelsen godkänt 25.11.2020. Verksamhetsplanen är en precisering av de målsättningar som stämman 2020 antog.

Arbetsplanen för 2023 följer verksamhetsplanen för åren 2021-2023.