Verksamhetsplan 2018-2020 och Arbetsplan 2020

I bilaga finns verksamhetsplanen för åren 2018-2020. Verksamhetsplanen har distriksstyrelsen godkänt 22.11.2017, distriktets årsmöte behandlade och bekräftade den 21.4.2018 på Houtskär.

Arbetsplanen för år 2019 bygger på verksamhetsplanen för år 2018–2020 och distriktsstyrelsen har godkänt den 27.11.2019. Arbetsplanen är en precisering av de målsättningar som stämman 2017 antog.