FRK Åbolands distrikts 75-årskrönika

Finlands Röda Kors Åbolands distrikt firade 75 år av obruten Röda Kors verksamhet i Åboland år 2010. Öden och äventyr under gångna år, personliga minnen, gemenskap, underhållande berättelser och hågkomster som speglar detta trekvartssekel av insatser för Röda Korset är det som distriktet som sammanhållande faktor önskat uppmärksamma i föreliggande opus.

Här kan du ladda ner krönikan eller så kan du också beställa den som en bok! Kontakta distriktet, tfn 020 701 2500, e-post aboland@redcross.fi.