Ta tag i utmaningen FRK:s styrelsens ordförande och riksomfattande ungdomskommitténs ordförande Eero Rämö utmanar alla att ingripa i vardags rasism

 

SPRAY FEBRUARI 2013

 

Jag gör något

Umayya Abu-Hanna skrev, Ulla Appelsin svarade, och soppan var färdig. Början av året 2013 koms ihåg som en förvirrad diskussion om immigranter, rasism, finländsk karaktär och en kombination av allt detta. Skrivandet hamnade snart i en diskussion om vem som egentligen har rätt. Skrivelsernas innehåll blev en bisak.

Reaktion var förståelig. Abu-Hanna skrev om hennes negativa erfarenheter. Hon påstod inte att hon försökte skriva objektivt om sanningen om finnarnas attityder, utan skrev bara om de tråkiga händelser som hon upprepade gånger råkat ut för. Det här kändes som otacksamhet för flera skrivare, som påpekade om allt som det finska samhället gett henne.

Låt oss leka med en tanke, att diskussionen skulle ha tagit en helt annan riktning. Vad om reaktionerna skulle ha varit, att en efter en annan meddelar att de inte ställer upp för rasism, berättat om hur de själv konkret fungerar i situationer där de träffar rasism, och funderat kring effektiva medel om hur man kan bygga ett jämlikt samhälle? Rabaldret i median skulle inte ha uppstått, och diskussionen skulle kanske ha varit tråkig, men kunde slutresultatet ha varit bättre än det vi nu fick?

Som jag redan konstaterade för ett år sedan, är det otroligt, att det under 2000-talet finns människor, som anser att en människas värde beror på hur den föds, hur den blir. Jag kan inte acceptera detta, och jag vet att inte är ensam om saken. Finländare ärar och respekterar människovärdet oberoende om du är man eller kvinna, och detta torde också visas öppet.

Därför utmanar jag oss alla att ingripa direkt, då vi ser eller hör rasistiskt eller nedsättande bemötande av människovärdet på jobbet, i bussen – var som helst. Jag har märkt, att det kräver mod. Men jag har också märkt, att då man själv gör det första draget, ger de andra människorna nästan alltid sitt stöd för din handling. Att ingripa behöver inte mena att man föraktar eller inte bryr sig om den andra människans åsikt, men man måste klart och tydligt framhäva att en annan människas människovärde inte är en åsiktsfråga. Vi kan inte ge utrymme för rädsla: vi behöver mod varje dag.

Är du med?

 

Eero Rämö

 

Riksomfattande ungdomskommitténs ordförande

 

Finlands Röda Kors viceordförande

 

Finlands Röda Kors viceordförande

 

 

 

Översättning: Dennis Grönroos