Valmiustoiminta

Valmiustoiminta Kuortaneella

Valmiustoiminnan tarkoituksena on turvata Punaisen Ristin auttamiskyky erilaisissa onnettomuustilanteissa sekä kadonneiden ihmisten etsikköissä.  Kuortaneen osastolla onkin ajantasalla oleva valmiussuunnitelma, joka ohjaa toimintaamme. 

Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaa (Vapepa).  Kuortaneen osasto osallistuu alueen toimintaan avustavana yksikkönä.

Tärkeät linkit: 

Kuortaneen osaston auttamisvalmius koostuu seuraavista toiminnoista:

1.  Kuortaneen osaston ensiapuryhmä on viranomaisten käytettävissä suuronnettomuustilanteissa sekä kadonneiden henkilöiden etsinnöissä

2. Kuortaneen SPR:n osasto antaa Kuortaneen alueella apua onnettomuustilanteissa välittömään avuntarpeeseen joutuneille (esim. tulipalo tai vastaava äkillinen onnettomuus).  Apuna voi tulla kyseeseen esim. hätämajoituksen etsiminen, vaatetus- tai muu tavara-apu.

3. Kuortaneen osasto ylläpitää jatkuvaa keräysvalmiutta käynnistääkseen tarvittaessa keräyksen kotimaassa tai ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden uhrien auttamiseksi.

Lisätietoja Esa Kiviranta (050 5426 258)