Läxhjälp

Jenni Lötjönen
Fotograf: Jenni Lötjönen

Många invandrarbarn har svårigheter att hänga med i skolan på grund av språket, och när även deras föräldrar håller på att lära sig svenska eller finska så är det ofta som inte de kan hjälpa med läxorna. Därför kan läxhjälpen vara ett utmärkt sätt att hjälpa invandrarbarn att hänga med i skolan och komma in i samhället.

Röda Korsets läxhjälpsverksamhet är till för lågstadieelever, med i första hand utländsk men även finländsk bakgrund, som av olika anledningar behöver stöd i skolarbetet.

Läxhjälpen sker vanligtvis på skolan direkt efter skoldagens slut. Läxhjälpsarbetet är en frivillig verksamhet och läxhjälparen arbetar utifrån egen kapacitet och förväntas inte agera lärare.

Till våren söker vi svenskspråkiga läxhjälpare i Vasa och Närpes och finsk- eller tvåspråkiga i Kristinestad. Ifall du är intresserad, eller känner någon som kunde vara intresserad av att ställa upp så hör av dig på kyosti.linna(at)redcross.fi.

BilagaStorlek
Microsoft Office document icon Läxhjälp_Infoblad-1.doc30.5 KB