Läxhjälp

Jenni Lötjönen
Fotograf: Jenni Lötjönen

Många invandrarbarn har svårigheter att hänga med i skolan på grund av språket, och när även deras föräldrar håller på att lära sig svenska eller finska, så kan de ha svårt att hjälpa med läxorna. Därför kan läxhjälpen vara ett utmärkt sätt att hjälpa invandrarbarn att hänga med i skolan och komma in i samhället.

Röda Korsets läxhjälpsverksamhet riktar sig främst till barn med invandrarbakgrund i lågstadiet, men läxhjälpen passar även utmärkt till unga eller vuxna som lär sig något av de inhemska språken. Även barn med finländsk bakgrund kan ha nytta av läxhjälp.

Läxhjälpen sker vanligtvis på skolan direkt efter skoldagens slut. Läxhjälpsarbetet är en frivillig verksamhet och läxhjälparen arbetar utifrån egen kapacitet och förväntas inte agera lärare. Verksamheten ger även utrymme för att skapa en trygg miljö för barn och unga att möta trygga vuxna och lära sig mer om den finska kulturen och de normer som förekommer i skolvärlden. Distriktet ordnar utbildningar för intresserade läxhjälpare.

Ifall du är intresserad, eller känner någon som kunde vara intresserad av att ställa upp så hör av dig till mångkulturutvecklare Matilda Norrmén, matilda.norrmen@redcross.fi, 040 559 5286.

BilagaStorlek
Microsoft Office document icon Läxhjälp_Infoblad-1.doc141.5 KB