Kampanjer

Tillsammans gör vi det-materialet har tagits fram för att
hjälpa er avdelning med ert kampanjarbete. Häftet fungerar
som kampanjkalender och presenterar modeller och
idéer som har fötts ur goda lokala upplevelser. Häftet
informerar också om de basmaterial som finns för kampanjarbetet.

Nu presenterar vi för första gången kampanjer och
insamlingar för tre år framåt. Det är möjligt för att centrala
mål, teman och material förblir de samma under
de här tre åren. Aktualiteter och beställningsblanketten
för kampanjmaterial finns som tidigare i de avdelningsbrev
som publiceras cirka tre månader före de enskilda
kampanjerna.

Skolorna uppmuntrar vi att delta i rödakorskampanjer
på skolsajten på webben och det årliga Tillsammans gör
vi det-skolbrevet.