Kontakt

Styrelsen 2015:

Ida-Maria Björkqvist, ordförande, 040 5573344, idabjorkqvist(at)yahoo.com

Alf Svenfelt, vice ordförande, 0400 153314

Sofie Tjäru, sekreterare, 050 5425762, htoda(at)gmail.com

Marina Backman, kassör

Anna Boberg

Soledad Björkqvist

Erik Brännbacka

Ewa-Lotte Lillas

Camilla Sundberg

Tuija Sundström