Avdelningarnas kontaktpersoner för ungdomsverksamhet och skolsamarbete

Jukka-Pekka Moilanen
Fotograf: Jukka-Pekka Moilanen

Rollen som kontaktperson för ungdomsverksamhet

Ungdomar skapar liv och glädje i Röda Korsets verksamhet! Via Röda Korsets verksamhet får ungdomarna möjlighet att visa att de vågar bry sig.

Som kontaktperson för ungdomsverksamheten är du en expert och aktiv aktör inom ungdoms-verksamheten. Du uppmuntrar avdelningen att genomföra ungdomsverksamhet och nya frivilliga att komma med i verksamheten. Dessutom stödjer du Reddie Kids-ledarna och andra ungdomsaktörer samt samordnar avdelningens ungdomsverksamhet.

Rollen som kontaktperson för skolsamarbete

Skolorna samarbetar gärna med Röda Korset och är därför viktiga partner till exempel för att genomföra kampanjer och insamlingar. Samarbetet med Röda Korset ger skolorna möjlighet att stärka värderingar om frivillighet, tolerans och mänsklighet samt lära sig hjälpfärdigheter.

I egenskap av kontaktperson för skolsamarbete ansvarar du för skolsamarbetets helhet. Din uppgift är att ha kontakt med skolorna inom området och delta i förhandlingar kring samarbete. Du svarar också på skolornas frågor. Du har även till uppgift att tillsammans med avdelningsmedlemmarna och avdelningens styrelse planera olika möjligheter till skolsamarbete.

I bilagorna nedan kan du läsa mer om kontaktpersonernas uppgifter, stöd och utbildning.