Nya ungdomsutskottsmedlemmar sökes!

Ungdomsutskottet förnyas årligen och därför är vi nu på jakt efter nya aktiva unga mellan 16–29 år som är påhittiga och vill planera samt förverkliga ungdomsverksamheten i Österbotten. Vi vill att ungas röst skall bli hörd i alla sammanhang i hela organisationen, m.a.o. både lokalt och nationellt. I utskottet har du möjlighet att föra fram dina tankar och idéer och faktiskt på riktigt göra skillnad.

I nuläget består utskottet av nio personer i åldern 19–26 år. Vi hoppas på att få ett stort utskott med en blandning av olika åldrar, kön och så bred geografisk spridning som möjligt. Utskottet har under det gångna året ordnat jippon under Röda Korsets alla stora kampanjer, informerat om ungdomsverksamheten både inom organisationen och i andra forum samt ordnat olika evenemang som vi har upplevt som viktiga och intressanta, exempelvis lekdagar för flyktingbarn. Nu har vi ett Världsaidsdagsevenemang i planeringen.

Vill du vara med eller känner du någon som skulle passa perfekt i vårt gäng? Mejla en liten beskrivning över vem du är och varför du vill vara med i Österbottens ungdomsutskott till malin.sunabacka(a)redcross.fi. Du behöver inte ha några speciella förkunskaper utan det viktigaste är att du är engagerad, kreativ och vill jobba för humanitära värden.