Första hjälpen kurser

Petteri Kivimäki, Finlands Röda Kors bildarkiv
Fotograf: Petteri Kivimäki, Finlands Röda Kors bildarkiv

Kom och lär dig första hjälpen färdigheter med oss!

Röda Korsets kurser i första hjälpen är olika långa och har olika fokus, men kärnan är den samma i dem alla: livräddande första hjälpen. Bekanta dig med kursprogrammer och välj en kurs enligt dina behov. Våra kurser passar både på företag och privata personer. I kursprogrammet kan tas hänsyn till deltagarnas och målgruppens behov, t.ex. första hjälpen för barn eller första hjälpen för båtförarna osv.

Första hjälpen kurser vi ordnar och deras innehåll:

Livräddande första hjälpen 4 h

Livräddande första hjälpen 5 h

Livräddande första hjälpen 6 h

Livräddande första hjälpen 7 h

Livräddande första hjälpen 8 h

Kurs i första hjälpen FHJ 1®

Kurs i första hjälpen FHJ 2®

Kurs i första hjälpen FHJ 3®

Repetitionskurs i första hjälpen

Närmare information angående kurser hittar du på varje kurs sida.

Första hjälpen beredskap på din arbetsplats

Hurdan är första hjälpen beredskapen på din arbetsplats? Vet du hur du ska handla om någon på din arbetsplats får ett plötsligt sjukdomsanfall. Utbildining i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen och den förebyggande företagshälsovården. Om du vill ha första hjälpen-utbildning på din arbetsplats ska du kontakta närmaste Röda Korsets distriktsbyrå. Kurserna kan ordnas antingen i företagets egna eller Röda Korsets utrymmen.

Vi ordnar både grundkurser men också skräddarsydda första hjälpen-kurser för olika grupper.

Mångsidiga kurser

Vi ordnar mångsidiga första hjälpen-kurser av hög kvalitet för företag. Kurserna skräddarsys enligt företagets behov.

Vi ordnar kurser för högst 15 personer.

Beställningar och tilläggsinformation

Marjatta Alakahri
Samordnare för förstahjälpen- och hälsovårdstjänster
e-post: marjatta.alakahri@redcross.fi
tfn: 040 702 0510