Första hjälpen-gruppverksamhet

Kom med i första hjälpen-gruppen:

  • Åbo
  • Pargas
  • Nagu
  • Korpo
  • Houtskär
  • Utö
  • Kimitoön
  • Iniö

Första hjälpen gruppens deltagare samlas regelbundet för att öva sina kunskaper och lära sig nytt.

Det är gratis att delta i första hjälpen-gruppens övningar, du behöver inga förhandskunskaper för att komma med. Inom gruppen får du mer information om kurser enligt dina egna behov och ditt intresse.

Kontakta distriksbyrån för att veta när första hjälpen-grupperna samlas eller när nästa första hjälpen kurser ordnas:

Linda Pyy
Samordnare av beredskap och hälsovård
e-post: linda.pyy@redcross.fi
tfn: 040 702 0510