Verksamhet för barn

Joni Nikander
Fotograf: Joni Nikander
"FM i första hjälpen i Åbo 2018"

 
Röda Korset i Åboland besöker skolor och ordnar sommarverksamhet för barn i Åboland. Barn kan också delta i Reddie Kids-klubbar.

 

Reddie Kids-klubbar för 7-12 åringar

I Reddie Kids-klubbverksamhet får barn i åldern 7-12 år lära känna Röda Korsets verksamhet och värderingar på ett lekfullt sätt. Klubbens teman kan vara Röda Korset, första hjälpen, tolerans eller mångkultur. Klubben fungerar som en del av lokalavdelningen, och den leds av en utbildad Reddie Kids ledare. Ta kontakt med lokalavdelningen eller distriktsbyrån om du vill bli ledare för en Reddie Kids klubb.
 

Mera information får du av:

Andrea Södergård
Samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet
e-post:
andrea.sodergard@redcross.fi
tfn: 040 352 9375