Ungdomsverksamhet

Marjaan Malkamäki/Finlands Röda Kors
Fotograf: Marjaan Malkamäki/Finlands Röda Kors

Är du under 29 år och intresserad av att skapa en positiv förändring i samhället och världen vid sidan av studier eller jobb? Då kanske Röda Korset är något för dig!

Som frivillig hos oss kan du delta och ordna intressanta evenemang, kampanjer, kurser och seminarier som berör både Röda Korsets nationella och internationell biståndverksamhet. Du får umgås med likasinnade samtidigt som frivilligarbetet ger dig viktig arbetserfarenhet inför framtiden.

Välkommen med att göra världen lite bättre! Registrera dig som frivillig idag.

 

Vänverksamhet på webben

Med en chatvän från Röda Korset kan man diskutera anonymt via till exempel e-post eller olika snabbmeddelandeappar. Den frivilliga har tystnadsplikt och har fått sin utbildning från Röda Korset. Vänparen matchas enligt intressen, ålder och kön men kan vara från olika ställen i Finland. Tillsammans kommer man överens om när och hur ofta man håller kontakten med sin chatvän. Röda Korset önskar att den frivilliga förbinder sig till uppdraget minst sex månader. Verksamheten är för personer i alla åldrar.

Vill du ha en rödakorsvän att chatta med? Fyll i det här frågeformuläret

Vill du ha en rödakorsvän som du träffar regelbundet? Ta kontakt med Röda Korsets vänförmedlare på din ort. Här hittar du vänförmedlarna.

Vill du engagera dig som frivillig chatvän?

  1. Registrera dig som frivillig på Oma. Kryssa i att du är intresserad av att vara vän på webben
  2. Gå en grundkurs i vänverksamhet. Distriktets kurser hittar du här
  3. Bekanta dig med introduktion till vänverksamhet på webben här
  4. Skicka oss en bekräftelse när du gått igenom materialet. Först när du skickat oss bekräftelsen, kan vi börja söka en kundvän åt dig. Meddela också om du under introduktionens gång inser att du inte vill bli chatvän, då tar vi bort dig från förmedlingen. 

På frågor svarar Andrea Södergård, 040 3529375, andrea.sodergard(a)redcross.fi

pizzakväll med unga

    Pizzakväll för unga i Åbo

 

Första hjälpen och beredskap

I avdelningens första hjälpen och beredskapsverksamhet välkomnas ungdomar med. Det behövs alltid nya medlemmar i första hjälpen grupperna och i beredskapsgrupperna. Blev du intresserad, kontakta Linda Pyy, linda.pyy@redcross.fi.
 

Kampanjer

Vill du göra gott men inte förbinda dig för en längre tid? Kom med i våra kampanjer!

Under Röda Korsets kampanjer lyfter vi frågor som är viktiga för varje individ i samhället och skapar mötesplatser människor emellan. Våra viktigaste kampanjer är Hungerdagen i september, Vändagen i februari, Veckan mot rasism i mars och Rödakorsveckan i maj. Välkommen att ge en timme eller två under våra kampanjer.

Kontaktperson:

Andrea Södergård
Samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet
e-post:
andrea.sodergard@redcross.fi
tfn: 040 352 9375