Ungdomsverksamhet

"Studerande från Yrkeshögskolan Novia under Hungerdagen i Skanssi"

Ungdomar välkomnas med och ta ställning för medmänsklighet och omtanke. Det finns massor du kan göra för att ge din fritid ett värdefullt innehåll. Du kan ordna ungdomskvällar, dra olika ungdomsgrupper, vara med i vänverksamheten eller delta i utskotts eller styrelsearbete. Du kan vara med i olika kampanjer som vändagen, Veckan mot rasism, Hungerdagen och Aids-dagen.
 

Åboländska ungdomsgruppen

En ungdomsgrupp för unga från hela Åboland håller träffar ca. en gång i månaden runt om i Åboland. Gruppen kan t.ex. göra små exkursioner, lära sig första hjälpen, delta i kampanjer som veckan mot rasism och Aids-dagen. I gruppen träffar du ungdomar från hela Åboland och lär dig. Vill du veta mera om kommande evenemang, kontakta Andrea Södergård, andrea.sodergard@redcross.fi.

  
    Taco night i Piug i Pargas                                               Sex i fokus träffen i Åbo

 

Första hjälpen och beredskap

I avdelningens första hjälpen och beredskapsverksamhet välkomnas ungdomar med. Det behövs alltid nya medlemmar i första hjälpen grupperna och i beredskapsgrupperna. Blev du intresserad, kontakta Marjatta Alakahri, marjatta.alakahri@redcross.fi.
 

Ungdomsdelegat

Ungdomsdelegater är 18 år fyllda ungdomsmedlemmar i Röda Korset som har utbildats att fungera som ungdomsdelegater i utvecklingsuppgifter inom internationell verksamhet. Mera information: http://www.rodakorset.fi/ungdomar/internationell-verksamhet.
 

Blogg för unga

Finlands Röda Kors ungas blogg heter Henry Goes Live och finns på henrygoeslive.com. Ungdomsbloggen tar upp rödakorsverksamhet från A till Ö ur ungdomsperspektiv. Bloggtexterna produceras i huvudsak av unga frilansredaktörer, men alla rödakorsvolontärer och förtroendevalda har möjlighet att delta i bloggarbetet.
Mer information om bloggen får du av Röda Kors Centralbyrås kommunikationsenhet: info@rodakorset.fi.

 

Kontaktperson för alla ärenden gällande barn- och ungdomsverksamheten:

Andrea Södergård
Ungdomsverksamhet och kommunikation
e-post:
andrea.sodergard@redcross.fi
tfn: 040 352 9375