Vänverksamhet

"Rullator Rally"

Ensamheten bland såväl yngre som äldre ökar i dagens samhälle. Allt flera människor har inte en vän de kan dela sina erfarenheter, tankar och känslor med. För människans välbefinnande är vänskap mycket viktigt. Av olika orsaker är det inte alltid så lätt att hitta en vän om man hamnat i en spiral av ensamhet. Genom Röda Korsets vänverksamhet strävar vi till att minska ensamheten och öka människors välmående genom att erbjuda vänner till dem som behöver det.

Råkar du ha lite extra tid som du gärna skulle vilja använda till att glädja en annan människa? Då kunde vänverksamheten vara något för dig. Du kan fungera som vän på olika vis, för olika målgrupper och du väljer själv hur mycket tid du ger.

Som vän kan du t.ex. göra följande:

  • Du kan bli vän med t.ex. en ensam äldre, en barnfamilj, en ungdom, en flykting, en närståendevårdare eller en handikappad. Ni kan träffas i hemmet eller ute på café och bara prata, gå promenader eller utöva någon hobby ihop. Vännen och kundvännen kommer själva överens om hur man vill träffas!
  • Du kan hålla någon form av program på ett äldreboende, t.ex. spela bingo eller sjunga.
  • Du kan starta en kompisgrupp för ungdomar att träffa nya bekantskaper.
  • Du kan fungera som följeslagare med en äldre till sjukhus  
  • Starta en stödgrupp för ensamma äldre, familjer eller närståendevårdare.
  • Du kan vara chatvän. Läs mera här.

Vänverksamheten kräver inga fina titlar eller höga skolbetyg. Det enda du behöver är viljan att hjälpa och att ge lite av din tid! Redan en timme i veckan kan ge stor glädje i en annan människas liv. De enda kunskaperna du behöver är en vanlig människas färdigheter. Vi erbjuder en vänkurs för nya som vill komma med i verksamheten, under vilken man blir introducerad till verksamheten och till rollen som Röda Korsvän.

I Åboland har vi för tillfället över 200 aktiva Röda Kors vänner. Om du är intresserad av att komma med i vänverksamheten eller behöver en vän själv, kontakta då din lokala kontaktperson för vänverksamheten.

Vänverksamhetens kontaktpersoner

Dragsfjärd
 
 
Hitis
Desiré Roman
050 374 8966
dessismat@gmail.com
Houtskär
May-Britt Järnström
040 575 9782
maya_j47@hotmail.com
Iniö    
Kimito
Kerstin Drugge
041 319 4034
Korpo
Ulla Alstrand
040 526 9033
ulla.alstrand@gmail.com
Nagu Annemo Palmroos-Broos 045 202 5232 (måndagar 10-15)
Pargas
Helena Lindström
040 189 8812 (vardagar 9-15)

Västanfjärd

 
 
Åbo svenska
Ulla-Stina Engström
Ulla Stendahl

040 360 2502
abo.svenskavantjanst@rodakorset.fi

 
Mera information får du av:

Axel Gröndahl
e-post: 
axel.grondahl@redcross.fi
tfn: 040 771 2820