Vänverksamhet

"Rullator Rally"

Ensamheten bland såväl yngre som äldre ökar i dagens samhälle. Allt flera människor har inte en vän de kan dela sina erfarenheter, tankar och känslor med. För människans välbefinnande är vänskap mycket viktigt. Av olika orsaker är det inte alltid så lätt att hitta en vän om man hamnat i en spiral av ensamhet. Genom Röda Korsets vänverksamhet strävar vi till att minska ensamheten och öka människors välmående genom att erbjuda vänner till dem som behöver det.

 

Vill du bli en vän?

Råkar du ha lite extra tid som du gärna skulle vilja använda till att glädja en annan människa? Då kunde vänverksamheten vara något för dig. Du kan fungera som vän på olika vis, för olika målgrupper och du väljer själv hur mycket tid du ger.

Som vän kan du t.ex. göra följande:

  • Du kan bli vän med t.ex. en ensam äldre, en barnfamilj, en ungdom, en flykting, en närståendevårdare eller en person med funktionsnedsättning. Ni kan träffas i hemmet eller ute på café och bara prata, gå promenader eller utöva någon hobby ihop. Vännen och kundvännen kommer själva överens om hur man vill träffas!
  • Du kan hålla någon form av program på ett äldreboende, t.ex. spela bingo eller sjunga.
  • Du kan starta en kompisgrupp för ungdomar att träffa nya bekantskaper.
  • Du kan fungera som följeslagare med en äldre till sjukhus  
  • Starta en stödgrupp för ensamma äldre, familjer eller närståendevårdare.
  • Du kan vara chatvän. Läs mera här.

Vänverksamheten kräver inga fina titlar eller höga skolbetyg. Det enda du behöver är viljan att hjälpa och att ge lite av din tid! Redan en timme i veckan kan ge stor glädje i en annan människas liv. De enda kunskaperna du behöver är en vanlig människas färdigheter. Vi erbjuder en vänkurs för nya som vill komma med i verksamheten, under vilken man blir introducerad till verksamheten och till rollen som Röda Korsvän.

I Åboland har vi för tillfället över 200 aktiva Röda Kors vänner. Om du är intresserad av att komma med i vänverksamheten eller behöver en vän själv, kontakta då din lokala kontaktperson för vänverksamheten.

Klicka här för att bekanta dig med våra grundkurser i vänverksamhet

 

Söker du en vän?

Oavsett om du är ung, gammal, närståendevårdare, nyligen har anlänt till landet eller av vilken orsak som helst känner dig ensam och behöver sällskap av en annan människa, kan du få en vän via Röda Korset. Du kan även söka en vän till en närstående. Vännerna träffar varandra och tillbringar tid på det sätt som passar dem bäst.

Med den frivilliga vännen kan man göra vad som helst som intresserar båda, såsom utomhusaktiviteter, besöka caféer, gå på teater, konserter eller bara sitta och prata.

En vän kan följa med och hjälpa till exempelvis i samband med läkarbesök eller en butiksresa. För en närståendevårdare kan en vän ge möjlighet till en efterlängtad andningspaus. Ett bra sätt att träffa andra människor är att delta i olika grupper och andra anordnade sammankomster. 

Du kan även vara en vän på webben. Med en förtrolig nätvän kan du diskutera privat och anonymt på nätet, via e-postmeddelanden eller via en diskussionsapp. Vänskap på webben fungerar oavsett tid och rum.  Ansök om en nätvän genom att fylla i det här formuläret.

Du kan få en vän genom att kontakta din närmaste vänförmedling. Du kan be om att få en långvarig vän eller hjälp av engångsnatur. Röda Korset söker en vän som passar dig.

Lista på de lokala vänförmedlingarna i Åboland hittar du nedanför.

Vänverksamhetens kontaktpersoner

Dragsfjärd
Viveka Eriksson

041 531 8018 viveka.b.eriksson@gmail.com
Måndag kl. 9:30-11, Torsdag kl 15-16

Hitis
Desiré Roman
050 374 8966 dessismat@gmail.com
Houtskär
May-Britt Järnström
040 575 9782 maya_j47@hotmail.com
Iniö    
Kimito
Ann-Christine Lundström

041 319 4034 Kimitofrk@gmail.com
(Vardagar kl. 10-16)

Korpo
Inga-Britt Sjöström

0405341119 galtby.torpet@gmail.com

Nagu Annemo Palmroos-Broos 040 5890699 annemo.palmroos-broos@pargas.fi
Pargas
Helena Lindström

040 189 8812 helena.lindstrom@parnet.fi
(Vardagar kl. 9-15)

Västanfjärd

 
 
Åbo svenska
Ulla-Stina Engström
Ulla Stendahl

040 360 2502 usengstrom@gmail.com
ulla.stendahl@iki.fi

 
Mera information får du av:

Axel Gröndahl
e-post: 
axel.grondahl@redcross.fi
tfn: 040 771 2820