Piristäjätoiminta

Suomen Punaisen Ristin Imatran osasto ja Imatran kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut
kehittävät yhdessä uutta, hyvinvointia lisäävää Piristäjä-palvelua Imatralle.

Aluksi lähdetään liikkeelle vanhuksia auttaen. Kun on saatu mukaan runsaasti Piristäjiä, voidaan palvelua tarjota muillekin Imatran seudun asukkaille.

SPR kouluttaa vapaaehtoisia Piristäjiä, jotka auttavat vanhuksia tai muita apua tarvitsevia erilaisiin tapahtumiin, kerhoihin, kirjastoon, museoihin, teatteriin, konserttiin,
urheilutapahtumaan tai vaikka kirkkoon. Tarkoituksena on virkistää imatralaisia kulttuurin,
liikunnan, yhdessä olemisen ja vapaaehtoisen Piristäjän avulla.

Piristäjätoiminta eroaa SPR:n tunnetusta ystäväpalvelutoiminnasta siinä, ettei piristäjä sitoudu vain yhteen avustettavaan henkilöön, vaan voi piristää samanaikaisesti useampaa ihmistä. SPR koordinoi Piristäjä-palvelua.

Miten palvelu toimii?

Piristettävä valitsee, mihin tilaisuuksiin tai tapahtumiin haluaa mennä. Hänelle ohjataan
samasta tapahtumasta kiinnostunut henkilö kaveriksi. Piristäjä voi järjestää kuljetuksen,
auttaa tarvittaessa liikkumisessa ja on seurana tapahtumassa. Moni vanhus jää lähtemättä
liikkeelle, koska yksin liikkuminen voi pelottaa. Näin saattajasta olisi suuri apu ja tuki.
Piristäjä voi myös kerätä porukkaa kimppakyytiin ja tuoda heidät vaikka kahville tai torille.
Toiminta ei sido mahdottomasti omaa aikaa, kun voi ilmoittautua niihin tilaisuuksiin, mihin muutoinkin olisi menossa.

Imatran kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä Punaisen Ristin Imatran osasto
neuvottelevat tapahtumajärjestäjien, kulttuurituottajien ja järjestöjen kanssa saadakseen
Piristäjille edulliset tai maksuttomat sisäänpääsyn kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin.
Kiinnostuitko Piristäjä-palvelusta?

Yhteystiedot:

Piristäjäpalvelun koordinaattorina toimii

Ilpo Lempinen,
piristajat.imatra@gmail.com
045-3224889