HenryGoesLive - Röda Korsets nya ungdomsblogg

En ny ungdomsblogg med rödakorstema har öppnats torsdagen den 15.1.2015, bloggens namn är Henry Goes Live och adressen är www.henrygoeslive.com. Bloggen behandlar mångsidigt rödakorsärenden på ett lockande sätt som tilltalar ungdomar. Huvudartiklarna uppdateras veckovis på torsdagar. Målsättningen är att få med nya ungdomsmedlemmar och –frivilliga enligt den nya strategins målsättningar.

Innehållet görs i första hand upp av freelance-redaktörer från olika delar av Finland. Artiklarna är antingen på finska, svenska eller engelska. Frivilliga och medlemmar i förtroendeorgan har också möjlighet att under handledning skriva i bloggen. Bloggen koordineras i början av Altti Näsi i samarbete med centralbyråns kommunikationsenhet samt organisations- och ungdomsenheten