Vänkurs

I februari ordnas Röda Korsets grundkurs i vänverksamhet i Pensala. Kursen är placerad på f.d. Pensala skola, Jussilavägen 1132, kursutbildare är Mia Backlund. Kursen omfattar 12 föreläsningstimmar fördelat på fyra torsdagskvällar;5.2, 12.2, 19.2 & 26.2.2015 kl. 17.30–20.00. Kursen förutsätter inga förhandskunskaper men för att erhålla ett intyg över avlagd kurs krävs att man deltar i alla kursdelar. Kursen är avgiftsfri.

Målet med kursen är att deltagarna skall kunna fungera som frivilliga rödakorsvänner i sin egen region. En av Röda Korsets äldre verksamhetsformer är att förmedla frivilliga vänner till personer som av en eller annan orsak behöver en vän. Den viktigaste egenskapen hos en frivillig vän är att lyssna och vara närvarande. De gemensamma träffarna kan vara kaffestunder, promenader eller någon trevlig hobby. Grundkursen ger dig som vän den bakgrundsinformation som du behöver för att möta människor i olika livssituationer samt en inblick i organisationen och vad som förväntas av dig som rödakorsvän (rättigheter och skyldigheter).

Om det finns behov och intresse av att starta vänverksamhet på ert område, eller om era nuvarande vänner behöver få lite ny inspiration, kan distriktet i samarbete med avdelningen ordna en vänkurs på ort och ställe. Hör i sådana fall av dig till samordnare för socialverksamhet så planerar vi vidare.