Personal

 

Distriktsbyråns personal

Verksamhetsledare, Beredskapschef

Annalena Sjöblom
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi

Verksamhetsledare

 • Leder verksamheten
 • Avtalsfrågor
 • Myndighetskontakter
 • Fadder för Kimito avdelning och Nagu avdelning

Beredskapschef

 • Beredskapsplanering
 • Vapepa kontaktperson
 • Kontaktperson till hemlandshjälpen
Samordnare av den sociala verksamheten

Axel Gröndahl
tfn 040 771 2820
e-post axel.grondahl@redcross.fi

 • Koordinerar distriktets vänverksamhet
 • Kultivera- projektet (2021-2022)
 • Ruokaa ja apua kaikille- projektet (2021-2022)
 • Vi ses i byn!-projektet (2018-2021*)
 • Ubildare inom vänverksamheten
 • Fadder för Dragsfjärd avdelning och Hitis avdelning

 

Samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet

Andrea Södergård
tfn 040 352 9375
e-post andrea.sodergard@redcross.fi

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Integrationsstödjande arbete
 • Attitydarbete
 • Kommunikation
 • Sociala medier
 • Humanitär rätt
 • Fadder för Iniö avdelning och Pargas avdelning
Samordnare av beredskap och hälsovård

Linda Pyy
tfn 040 702 0510
e-post linda.pyy@redcross.fi

 • Utbildning inom första hjälpen
 • Första hjälpen-gruppverksamhet
 • Första respons-gruppverksamhet
 • Hälsopunkter
 • Koordinering av Frivilliga räddningstjänsten
 • Fadder för Houtskär avdelning och Korpo avdelning
Byråsekreterare

Christel Bergman
tfn 040 480 8683
e-post christel.bergman@redcross.fi

 • Medlemsärenden
 • Organisationsärenden
 • Utmärkelser
 • Insamlingar
 • Ekonomi
 • Fadder för Västanfjärd avdelning
Organisationsutvecklare

Juha Lindström
tfn 040 172 5882
e-post juha.lindstrom@redcross.fi

 • RedNet
 • Oma Röda Korset
 • Här och Nu
 • Försäljning
 • Hyresbostäder
 • Fadder för Åbo svenska avdelning