Personal

 

Distriktsbyråns personal

Verksamhetsledare, Beredskapschef

Annalena Sjöblom
tfn 0400 838 675
e-post annalena.sjoblom@redcross.fi

Verksamhetsledare

 • Leder verksamheten
 • Avtalsfrågor
 • Myndighetskontakter
 • Fadder för Kimito avdelning, Nagu avdelning och Pargas avdelning

Beredskapschef

 • Beredskapsplanering
 • Vapepa kontaktperson
 • Kontaktperson till hemlandshjälpen
Projektplanerare

Siw Karlsson
tfn 040 771 2820
e-post siw.karlsson@redcross.fi

 • Vi ses i byn!-projektet
 • Social verksamhet (Vänverksamhet)
 • Fadder för Dragsfjärd avdelning och Hitis avdelning
Samordnare för kommunikation och frivilligverksamhet

Andrea Södergård
tfn 040 352 9375
e-post andrea.sodergard@redcross.fi

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Attitydarbete
 • Kommunikation
 • Sociala medier
 • Humanitär rätt
 • Fadder för Iniö avdelning
Samordnare för förstahjälpen- och hälsovårdstjänster

Rekryteringsprocess pågår
tfn 
e-post 

 • Första hjälpen kurser
 • Första hjälpen-gruppverksamhet
 • Hälsopunkter
 • Mentalt stöd-gruppverksamhet
 • Projektet Skärgårdshjälpen
 • Fadder för Houtskär avdelning och Korpo avdelning
Byråsekreterare

Christel Bergman
tfn 020 701 2500
e-post christel.bergman@redcross.fi

 • Medlemsärenden
 • Organisationsärenden
 • Utmärkelser
 • Insamlingar
 • Ekonomi
 • Fadder för Västanfjärd avdelning
Organisationsutvecklare

Juha Lindström
tfn 040 172 5882
e-post juha.lindstrom@redcross.fi

 • RedNet
 • Oma
 • Här och Nu
 • Försäljning
 • Hyresbostäder
 • Fadder för Åbo svenska avdelning