Ålands distrikts Ungdomsutskott

Ett utskottsmöte på distriktskansliet
Fotograf: Ett utskottsmöte på distriktskansliet

Ålands distrikt har ett kreativt ungdomsutskott

Syftet med ungdomsutskottet är att stödja ungdomsverksamheten i alla avdelningar och i hela distriktet. Utskottet har även en roll att fungera som remissorgan till distriktsstyrelsen men ska även fungera som en naturlig väg för unga frivilliga på Åland till aktiviteter nationellt som internationellt. Utskottet har cirka 10-12 möten per år. En viktig funktion är att stödja ungdomsgruppern i avdelningarna. Om du är intresserad av Röda Korset ungdomsverksamhet på Åland, tveka inte att ta kontakt.

Linda Johansson, Sekreterare -  linda.johansson@redcross.fi, 040-8267005