Distriktsstyrelsen informerar

I Finlands Röda Kors strategi 2015-2017 är initiativ nr. 31 om Öppenhet i verksamheten. Det är önskvärt att varje instans (avdelningar, distrikt och Finlands Röda Kors styrelse och fullmäktige) ger ut ett sammandrag över fattade beslut som är fritt tillgängligt för samtliga medlemmar samt komplettera besluten med nödvändigt material för att ärenden ska kunna förstås.

Åbolands distrikt kommer från och med år 2021 ge ut protokoll från distriksttyrelsemöten omedelbart efter mötena. Tidigare år har vi publicerat ett sammandrag av styrelsemötena på RedNet.

BilagaStorlek
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 3/2022 (11.5.2022)338.34 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 2/2022 (23.3.2022)407.78 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 1/2022 (16.2.2022)236.37 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 6/2021 (1.12.2021)175.9 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 4/2021 (15.9.2021)308.12 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 3/2021 (19.5.2021)256.61 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 2/2021 (24.3.2021)275.19 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens mötesprotokoll 1/2021 (17.2.2021)336.63 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2020 (17.9.2020)219.66 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2020 (12.6.2020)72.04 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2020 (13.5.2020)260.8 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2020 (25.3.2020)261.62 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2020 (12.2.2020)182.08 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 6/2019 (27.11.2019)156.01 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2019 (11.9.2019)274.3 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2019 (30.5.2019)98.25 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2019 (15.5.2019)177.78 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2019 (20.3.2019)143.41 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2019 (13.2.2019)138.24 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2018 (21.11.2018)211.67 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2018 ((26.9.2018)215.9 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2018 (23.5.2018)272.95 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2018 (26.3.2018)387.54 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2018 (7.2.2018)146.32 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2017 (22.11.2017)170.95 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2017 (21.9.2017)80.16 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2017 (17.5.2017)149.56 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2017 (22.3.2017)97.64 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2017 (15.2.2017)42.78 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2016 (16.11.2016)182.5 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2016 (7.9.2016)88.5 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2016 (18.5.2016)121.58 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2016 (16.3.2016)109.64 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2016 (10.2.2016)446.22 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 6/2015 (18.11.2015)278.26 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 5/2015 (20.10.2015)140.29 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 4/2015 (9.9.2015)102.27 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 3/2015 (20.5.2015)79.52 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 2/2015 (25.3.2025)156.72 KB
PDF icon Distriktsstyrelsens möte 1/2015 (11.2.2015)119 KB