Kurs i Första Hjälpen 1® (16t)

22.9.2015 9:00 till 23.9.2015 17:00
I en nödsituation är det fråga om minuter. En skadad eller en person som fått en plötslig sjukdomsattack måste alltid få vård. Kanske det är du som råkar vara på plats. Kan du ge första hjälpen? Det är för var och en viktigt att kunna ge första hjälpen. På Röda Korsets första hjälpen-kurser lär man sig grundkunskaperna och får mod att agera när någon behöver din hjälp. Kom med och lär dig rädda liv!
Plats:
Nedre Torget 1 A, 65100, Vasa
Typ av händelse: 
  • Offentliga evenemang
Pris: 
95 € / person, kaffe och FHj-intyg ingår.
Arrangör: 
Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt

 

Anmäl dig elektroniskt här:

Kursinnehåll:

                                   - Att hjälpa i samband med olyckor och sjukdomsfall

- Grunderna i livräddande första hjälpen

- Första hjälpen vid medvetslöshet

- Basal hjärt-lungräddning

- Främmande föremål i luftvägarna

- Störning i blodcirkulationen (chock)

- Sår

- De vanligaste sjukdomsanfallen

- Brännskador

- Ledskador och benbrott

- Förgiftning

- Praktiska övningar

Annulleringsvillkor:

                                    För annulleringar 2 veckor innan kursens början så debiteras 50 % av kursavgiften.

                                    För annulleringar 1 vecka innan kursens början så debiteras 75 %  av kursavgiften.

                                    Ifall man uteblir från kursen utan annullering så debiteras 100 % av kursavgiften.