Frivilliga Räddningstjänsten (FRT) på Åland

Frivilliga Räddningstjänsten på Åland stödjer myndigheterna när samhället behöver extra stöd.

På Åland finns det flera olika organsiationer som har samlats under paraplyorgansiationen Frivilliga Räddningstjänsten.

Organsiationer inom FRT på Åland är:

  • Ålands brukshundsklubb (ÅBSK)
  • Ålands Räddningshundsklubb (ÅRHK)
  • Ålands Radioamatörer
  • Ålands Flygklubb
  • Ålands skogskarlarförening/orienterare
  • Off Road
  • Rädda Barnen
  • Kökars efterspaningsenhet
  • Röda Korsets Första Hjälpgrupper
  • Röda Korsets Resursgrupp

 

Frivilliga Räddningstjänsten leds av Landskapskommitten. Ordförande i kommitten är Linda Larsson

Om du har frågor gällande Frivilliga Räddningstjänsten på Åland kontakta Röda Korset , Ålands distrikts Beredskapschef.

Olof Collin

040-6758455

olof.collin@redcross.fi