Utbildarutbildning på svenska hösten 2015

Röda Korsets utbildningssystem bygger på att frivilliga medlemmar utbildar andra medlemmar. För att bli utbildare behövs utbildning i det aktuella verksamhetsområdet. I Svenskfinland har vi inom socialtjänsten få utbildare, vilket i sin tur är betungade för de få utbildade och i längden bromsar innovativa verksamhetsidéer samt att starta igång nya projekt. Vi söker nu flera frivilliga som är intresserade av området, vill få en aktivare roll i organisationen samt vara med och utbilda andra inom Röda Korset!

I höst ordnas en svensk utbildarutbildning i socialtjänst (vänverksamhet). Utbildningen består av fem moduler, varav två kan utföras per distans, två som närstudier och undervisningsprov.

Preliminärt program:
- Distansstudierna genomförs under oktober månad
- Närstudiemodul 1: Handledning av inlärning 17–18.10.2015
- Närstudiemodul 2: Inriktningen socialtjänst 14–15.11.2015

Ort och utrymme är ännu oklara eftersom de finlandssvenska distrikten samarbetar kring dessa utbildningar och orten bestäms på basen av var kursdeltagarna är bosatta.

Så är du en person som tycker om att undervisa eller handleda andra människor är detta ett ypperligt tillfälle att få mer erfarenhet och en möjlighet att få examen som Röda Kors utbildare. Röda Korsets utbildningar är av hög kvalitet och allmänt sedda som gedigna. Dessutom är det ju alltid roligt att tillsammans med andra inspireras att jobba för Röda Korsets målsättningar.

Intresseanmälan görs senast 13.9.2015 till Emma Granholm, samordnare för samhällsverksamheten vid Österbottens svenska distrikt, emma.granholm@rodakorset.fi eller per telefon 020 701 2753.