Insamling till förmån för asylsökande och flyktingar

Vi ordnar en insamling till förmån för asylsökande och flyktingar

tisdagen den 15 september kl 18 - 20 vid Kvevlax Uf.

Vi tar emot kläder, husgeråd och leksaker.