Kontaktuppgifter

Ordförande / Insamlingsledare: Britt-Marie Söderholm, 040 4165369, britt-marie.soderholm(at)netikka.fi

Sekreterare: Annika Backholm, 041 4355091