Tack Kvevlax med omnejd!

Stort tack till alla som deltog i vår insamling 15.9. Vi blev överväldigade av er givmildhet.

Tack även till alla frivilliga som ställt upp med att sortera kläder och husgeråd.

En del av det insamlade har redan förts vidare till Oravais och Malax.