Flyktingsituationen i Europa och Finland

Flyktingsituationen i Europa och Finland är akut

Om du vill hjälpa till som frivillig kan du kontakta Ålands distrikt eller någon av följande avdelningar: Mariehamn, Eckerö, Jomala eller Lumparlands avdelning.

Att donera pengar till Finlands Röda Kors Katastroffond är också otroligt viktigt då det behövs ekonomiska medel för att hjälpa.

 Se inforamtion nedan.

Du kan hjälpa här på Åland!

 

Röda Korset hjälper i Europa men också i Finland

Röda Korset driver i nuläget flertalet mottagningsenheter i Finland.  Våren 2015 fanns det sex mottagningsenheter i hela Finland. Under år 2015 anlände det 32 478 asylsökande till Finland. Ett vanligt år är det cirka 3500 asylsökande totalt på ett år. De flesta flyktingarna kommer från Syrien, Afghansistan och Irak.

I år har flyktingströmmen till FInland hittils avtagit. Under de mest akuta månaderna ställde 10 000 frivilliga upp och arbetet med flyktingsituationen. 1200 personer har också anställts i Röda Korsets regi för flyktingsituationen. Flykting situationen är inte över så din hjälp behövs.

Röda Korset vädjar till givare att stödja verksamheten och hjälpa flyktingarna genom främst avdelningarna. Röda Korset använder medel ur Katastroffonden till att humanitärt hjälpa asylsökande med exempelvis nödinkvartering. För finansieringen av förläggningarna för asylsökande ansvarar inrikesministeriet.

Finlands Röda Kors har i detta skede inge öronmärkt insamling till flyktingströmmen i Europa och Finland specifikt. Vi samlar in  pengar till Finlands Röda Kors Katastroffond.

Pengar ur Katastroffonden används för att hjälpa människor även i andra sammanhang som har varit med om katastrofer och i akuta situationer.  Vi hjälper de som är i störst behov av hjälp. Här används pengar både i Finland som utomlands.

 

Här kan du läsa uppdaterad information hur vi arbetar:

15.9.2016

Hittils i år har det anlänt 4300 asylsökande till Finland. Det är aningen mer än ett vanligt år men inte i samma proportioner som skedde under hösten år 2015. Flyktingsituationen i världen är fortfarande akut. Finlands Röda Kors finns på plats i norra Grekland och hjälper flyktingar där. Denna insats kommer att pågå fram till årsskiftet.

 

28.7.2016

Flyktingströmmen till Finland har hittils i år inte nått samma proportioner som under fjolåret. Hittils i år har 3577 asylsökande registrerat sig. Senaste veckan har det anlänt totalt 55 personer.

Finlands Röda Kors och Ålands distrikt uppehåller fortsättningsvis sin beredskap för att hjälpa flyktingar. Kvotflyktingar som asylsökande.

 

17.3.2016

Hittils i år har det anlänt 2068 asylsökande till Finland. Nödinkvarteringskapcitetetn på Åland behålls enligt tidigare överrenskommelse.

 

10.3.2016

Flödet av asylsökande till Finland är fortfarande lågt. Det anländer från en handfull flyktingar till ett 20 tal om dagen. Totalt i år har det registrerats 2012 asylsökande i Finland. Röda korset har 104 mottagningsenheter och vi ger 15 450 asylsökande hjälp. Nu har Finlands Röda Kors även öppnat en riktad insamling till flyktingar som flyr över medelhavet i Grekland. Om du önskar att donera öronmärkta pengar till detta kan du läsa mer här: https://www.rodakorset.fi/donationer/familjer-pa-flykt

25.2.2016

Den senaste veckan har det varit en svag ström av asylsökande till Finland. I genomsnitt drygt 20 asylsökande per dag. Hittils i år har det anlänt 1636 asylsökande till FInland.

18.2.2016

Det finns nu 109 mottagningsenheter i Finland för asylsökande. Totalt har det anlänt 1548 asylsökande i år. I snitt anländer det 35 asylsökande per dag.

4.2.2016

Hittils i år har det kommit 1120 asylsökande till Finland. I snitt anländer det 30 asylsökande varje dag. Finlands Röda Kors har 106 mottagningsenheter aktiva för detta ändamål. På Åland pågår det en kartläggning för en mottagningscentral om behovet aktualiseras.

21.1.2016

Under de första veckorna under 2016 har det anlänt 727 asylsökande till Finland. De kommer med en tillströmning av 30-40 flyktingar per dag. Röda Korset har sin kapacitet på 105 mottagningsenheter. Dock så kommer MIGRI anställa ytterligare handläggare under våren för att hjälpa till att förkorta handläggningstider för de asylsökande som har sina fall på prövning.

15.1.2016

Hittils i år har det anlänt 487 asylsökande till Finland. Totalt finns det nu 68 aktiva mottagningscentraler och det totala antalet mottagningsenheter är 105 i hela  landet. På Åland finns kapaciteten och beredskapen att nödinkvartera totalt 240 asylsökande kvar. Under år 2015 behövde denna nödinkvarteringskapacitet inte aktiveras men Ålands distrikt har en beredskap när det behövs samt att det även finns en beredskap att nödinkvartera andra människor om det finns ett akut behov.

2016

2015 sökte 32 478 personer asyl i Finland. I Sverige sökte 163 000 människor asyl under året.

18.12.2015

Det har anlänt drygt 32 000 personer som har sökt asyl i Finland fram till dags datum. Antalet mottagningsenheter har vuxit till 102 stycken i hela landet. Vi kan också ge 18 000 av dessa asylsökande en sängplats. På Åland finns beredskapen att nödinkvartera asylsökande redo. Vi kan i dagsläget nödinkvartera 240 asylsökande samtidigt i Eckerö, Jomala och Lumparland.

 

15.12.2015

Flyktingströmmen till Finland nu i mitten av december ligger på cirka 100 asylsökande per dag. Denna trend har hållit i sig sedan början av december. Kylan tilltar och Röda Korset erbjuder i sin regi 17 600 bäddplatser för dessa asylsökande. 

10.12.2015

Antalet mottagningsenheter växer sakta men stadigt i Finland. Nu finns det 100 enheter runt om i landet för flyktingmottagning. Det har anlänt 31 500 flyktingar hittils under året och det ankommer cirka 100 flyktingar om dagen. Med denna takt beräknas det komma drygt 35 000 asylsökande till Finland i år. Finlands Röda Kors kan idag erbjuda 17 600 bäddplatser till dessa människor. Nu under vintern beräknas flyktingströmmen ligga på ungefär den nivå det gör idag med enligt bedömningar väntas flyktingströmmen tillta under våren. Allt beror på hur världsläget utvecklas.

Den 7 december arrangerades det en nödinkvarteringsövning på Åland. På bara 2 timmar hade vi möjlighet att öppna våra nödinkvarteringar i Eckerö, Jomala och Lumparland. 38 frivilliga anmälde sig omgående. Ett stort tack till er som ställde upp och visade att beredskapen finns när de asylsökande kommer.

 

30.11.2015

Nu finns det 95 mottagningsenheter i Finland. Hela Finland har i år till dags datum tagit emot 30 565 asylsökande. cirka 10 000frivilliga har ställt upp att arbetat med flyktingsituatioen i Finland.

 

27.11.2015

Ny mottagningsenheter har öppnat. Nu sriver Röda Korset 92 enheter för att hjälpa flyktingarn. Vi kan erbjuda 25 300 asylsökande hjälp och vi har 16 400 bäddplatser i vår regi. Vintern är på kommande och flyktingströmmen lugnar ner sig men prognosen är att den kommer att åter tillta när värmen kommer tillbaka. Flyktingsituationen ser inte ut att avta så din hjälp behövs. Du kan anmäla dig som frivillig eller donera till Katastroffonden om du vill hjälpa till. Tack alla frivilliga som gör detta möjligt!

9.11.2015

Tre nya inkvarteringsenheter har öppnats i Finland. Totalt är siffra nu uppe i 82 enheter. Vi kan i dagsläget erbjuda 14 600 flyktingar sängplatser. 26 000 asylsökande når vi totalt i röda Korsets regi.

3.11.2015

Nu finns det totalt 79 enheter i Röda Korsets regi som hjälper flyktingar i Finland. Det finns total 14 400 sängplaster att erbjuda och Röda Korset har möjlighet att hjälpa 26 000 asylsökande.

28.10.2015

Idag finns det 75 enheter i Röda Korsets regi som tar emot asylsökande. Kapaciteten på sängplatser är 13500 och totalt har Röda Korset en kapacitet att hjälpa 25 000 asylsökande.

På Åland finns det en kapacitet att härbärgera 240 asylsökande för nödinkvartering. Det finns kapacitet i Eckerö, Jomala, och Lumparland. Många frivilliga ställer upp på kort varsel i avdelningarna och har fått instruktioner om hur vi arbetar när vi ska hjälpa asylsökande. Vi har äve ett gott samarbete med berörda kommuner och andra organisationer som ställer upp och hjälper till vid behov.

20.10.2015

Idag finns det 72 enheter i Röda Korsets regi som tar emot asylsökande i Finland. Röda korset har en kapacitet med bäddplatser för 13 000 asylsökande. Cirka 8000 frivilliga arbetar genom Finlands Röda Kors för att hjälpa flyktingarna.

15.10.2015

Ny siffror från Finlands Röda Kors visa på att Röda Korset idag har 12 600 bäddplatser för asylsökande och en kapacitet för 20 600 asylsökande. Det finns nu 71 aktiva mottagningscentraler i Finland. Det beräkande antalet asylsökande till Finland i år beräknas till 35 000 personer. På Åland finns det nu kapacitet att nödinkvartera asylsökande i Eckerö, 50 personer, Jomala/Mariehamn 100-150 personer och i Lumparland 50-75 personer om myndigheterna så önskar hjälp med detta.

9.10.2015

Nu har drygt 25 000 asylsökande anlänt till Finland I år. Mottagningscentraler och Nödinkvarteringar öppnar över hela landet. Nästa vecka öppnas en mottagningscentral i Nagu för drygt 100 asylsökande. På Åland byggs det nu upp kapacitet i Jomala, Mariehamn, Eckeö och Lumparland för att kunna erbjuda nödinkvartering för asylsökande. Viljan och engagemanget bland de frivilliga i avdelningarna är stort.

1.10.2015

Idag har 10 000 strecket för bäddplatser för asylsökande överskridits i Finlands Röda Kors regi. Irakiska och Somaliska asylsökandes anhållan har frysts tills vidare. Detta orsakar nu hungerstrejk i i mottagningscentralen Hennela och kan ha likanande följder i andra mottagnigscentraler.

Under måndagen anlände det 512 asylsökande och på tisdagen anlände det 424 asylsökande. Totalt har det från årets början anlänt 17350 asylsökande till Finland.

De frivilliga gör en stor insats för att hjälpa dessa människor. 

30.9.2015

Hittils har 16 000 personer i år anlänt till Finland för att söka Asyl. I dagsläget finns det 38 mottagningscentraler och fyra till planeras att öppna nästa vecka, vecka 41. Det beräknas att det behövs plats för ytterligare 10 000 asylsökande i år. De flesta av dessa mottagningscentraler sköts i Röda Korsets regi.

29.9.2015

Det byggs upp en beredskap i flera avdelningar på Åland för att kunna stödja myndigheterna om det kommer en större mängd asylsökande. På Åland är det nödinkvartering som Röda Korset främst bistår myndigheterna gällande Asylsökande. Vi agerar då myndigheterna ber oss om assistans.

Att vara medmänniska är det som behövs för att hjälpa.

Nu söker vi dock specifikt någon som kan Arabiska för att kunna fungera som frivillig tolk. Kan du arabiska eller vet någon som kan eller har övriga frågor gällande Röda Korsets beredskap för asylsökande kontakta olof.collin@redcross.fi 040-6758455 på distriktskansliet.

Om du vill vara frivillig kan du enkelt kontakta någon av följade avdelningar:

Eckerö avdelning: Ordförande Maria Bonds maria.bonda@sahd.ax 040-8342812

Mariehamns avdelning: Verksamhetsledare Josefine Egenfelt rodakorsgarden@aland.net 018-14535

Jomala avdelning: Ordförande Marika Lindström mkdoors@hotmail.com 040-7024727

Lumparlands avdelning: Ordförande Ann-Sofie Perjus lumparland@rodakorset.fi 0457-524 42 25

 

18.9.2015

Pressmeddelande från Polisen på Åland:

16.20

Åland

PRESSMEDDELANDE

På grund av den rådande flyktingsituationen i Europa har samrådsdelegationen för beredskapsärenden haft ett möte och bl.a. enats om att följande information ska sändas till allmänheten via massmedia och myndigheternas hemsidor:

Det är möjligt att asylsökande flyktingar tar sig till Åland.

Polismyndigheten är ansvarig myndighet för asylärenden. Polisen vidtar inledande åtgärder i form av registrering m.m. Efter att dessa åtgärder är vidtagna ska dessa personer resa vidare till fastlandet.

Under behandlingstiden på Åland kan tillfällig inkvartering behövas. Detta ordnar i första hand Röda Korset r.f. på begäran av polismyndigheten.

Privatpersoner som kommer i kontakt med asylsökande ska inte agera i dessa fall, utan kontakta polisen.

Efter kontorstid ska polisen kontaktas via alarmcentralen, tel. 19000.

 

Mariehamn, 18.9.2015

 

Rainer Åkerblom Camilla Hägglund

Statens ämbetsverk Ålands landskapsregering

tel 635295 tel. 040-9623623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9.2015

Röda Korset vädjar: Delta i insamlingen Hungerdagen och hjälp flyktingarna

Under Hungerdagen 17–19.9 samlar Röda Korset in pengar till katastroffonden. Pengarna används bland annat till att hjälpa flyktingar ute i världen och i Finland.

Finlands Röda Kors har dragit igång en omfattande biståndsoperation för att hjälpa de asylsökande som anländer till Finland. Röda Korset driver i nuläget 24 mottagningsenheter och förhandlingar pågår om att öppna dussintal enheter till. I våras hade Röda Korset fem mottagningsenheter i Finland.

Röda Korset vädjar till givare att stödja verksamheten och hjälpa flyktingarna. Röda Korset använder medel ur katastroffonden till att bidra till integrationen av asylsökande och dem som har beviljats asyl. För finansieringen av förläggningarna för asylsökande ansvarar inrikesministeriet.

– Rekordmånga asylsökande har kommit till Finland i år och de kommer att behöva hjälp i flera månader, till och med år. Pengar behövs till exempel till att utbilda nya volontärer och till att dra igång verksamhet, säger Finlands Röda Kors organisationschef Marita Salo.

Rödakorsvolontärer hjälper asylsökande att bli hemmastadda på mottagningsorterna.

– Våra frivilliga har ställt upp på talko när vi har öppnat förläggningar. De hjälper asylsökande med vardagsfrågor och organiserar fritidssysselsättning av olika slag för dem. Tusentals nya volontärer har anmält sig till Röda Korset på en väldigt kort tid, berättar Salo.

Röda Korsets Hungerdagsinsamling ordnas från torsdag till lördag den här veckan. Medel som doneras till Hungerdagen kommer att användas till att upprätthålla frivilligverksamheten bland asylsökande. Dessutom kommer en del av pengarna att användas till att hjälpa offer för naturkatastrofer och konflikter runt om i världen.

Hjälp på plats

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR finns det idag fler flyktingar i världen än någonsin sedan andra världskriget. Förutom konflikter och naturkatastrofer hotas människor av tysta faror. Till exempel i Sahelområdet i Afrika hotar oregelbundna regn, små skördar och stora variationer i livsmedelspriserna att driva miljontals familjer i hungersnöd och undernäring.

Merparten av de hjälpbehövande stannar kvar i sina hemländer eller tar sig högst över en internationell gräns till ett grannland. Endast en bråkdel av dem som flyr styr mot Europa. Därför behövs hjälp i synnerhet i de regioner som människor flyr från. Finlands Röda Kors hjälper bland annat i Sydsudan, Jordanien, Somalia och Irak.

– Folk vill inte lämna sina hem utan gör det bara i yttersta nödfall. Till exempel i Syrien är närmare åtta miljoner människor på flykt inom landet medan fyra miljoner har flytt främst till flyktingläger i grannländerna, säger Röda Korsets chef för katastrofhjälp Andreas von Weissenberg.

Enormt behov av nödhjälp i Grekland

När flyktinglägren fylls till bräddarna och konflikterna förvärras tvingas allt fler ändå fly vidare, även till andra länder. I år har 430 000 flyktingar kommit till Europa.

Flykten är farlig och de som anländer till Europa är i allt sämre skick.

– De som kommer är trötta, utsvultna och allt oftare också sjuka. Höstens regn och stormar har börjat och folk som kommer i våta kläder insjuknar lätt i infektioner i andningsorganen, säger biståndsarbetare Leena Kämäräinen, som leder Röda Korsets interantionella utvärderingsgrupp för humanitärt bistånd i Grekland.

– De här människorna behöver första hjälpen och sjukvård. Det finns också behov av toaletter och vattenpunkter. Behovet av humanitärt bistånd är enormt, konstaterar Kämäräinen.

Situationen blir inte lättare under de närmaste månaderna. Enligt Kämäräinen väntas allt fler flyktingar anlända till Grekland i oktober–november. Hjälp kommer att behövas länge eftersom de konflikter som driver människor på flykt inte ser ut att få en lösning.

Finlands Röda Kors katastroffond har bidragit till finansieringen av Röda Korsets arbete på ort och ställe i ursprungsländerna, men också Grekland och Italien, dit flyktingarna anländer. Pengarna har använts till biståndsmaterial, psykiskt stöd och till att stöda återförening av familjer.

Ställ upp som insamlare!

Att bli insamlare är ett konkret sätt att hjälpa och ett ställningstagande för en mer medmänsklig värld. Vem som helst kan bli insamlare och alla är välkomna: ingen tidigare erfarenhet behövs. Insamlare kan man vara enligt sin egen tidtabell.

– Under de senaste veckorna har finländarna visat en hjälpvilja av oanade mått. Under Hungerdagen är det ännu lättare att hjälpa, bara en halv timme som insamlare är en stor hjälp, påpekar Kalle Löövi, Röda Korsets chef för internationellt bistånd.

 

7.9.2015

Finlands Röda Kors har fått massor med nya frivilliga som vill hjälpa. Nationellt sett har vi under september månad fått, via nätet, sammanlagt 2 781 frivilliga av vilka 90 % önskar vara med i hjälpen av flyktingarna och den mångkulturella verksamheten. Dessutom har vi fått via nätet 400 nya medlemmar och 320 månadsgivare.

7.9.2015

Greklands Röda Kors behöver omedelbart hjälp för de tiotusen flyktingar som kommer till Grekland. Finlands Röda Kors utsända Leena Kämäräinen leder den internationella bedömningsgruppen på plats i Grekland under de kommande månaderna för att kartlägga behoven.

Behovet av nödhjälp är stort. Röda Korset och Röda Halvmånen har gjort en nödförfrågan ca 2,8 mij €. Syftet är att stärka beredskapen inom Greklands Röda Kors. Bakom vädjan om hjälp står Greklands regerings.

Till Grekland har det under årets första 7 månader kommit många båtflyktingar. Hela 750 % mera än under fjolåret under samma tidsperiod. Sedan juli har det till de Grekiska öarna anlänt 1-1500 människor dagligen. Sammanlagt har det kommit cirak 200 000 människor på flykt til Grekland. Röda Korsets frivilliga på öarna Lesbos, Samos och Kos har delat ut mat, vatten, hygienartiklar och förnödenheter för barn till över 3800 människor.

Man har under de senaste dagarna effektiviserat utdelningen men resurserna räcker inte till i detta aldrig tidigare sedda hjälpbehovet berättar Greklands Röda Kors representant Angelica Fanaki.

Alla människor behöver ett mänskligt mottagande. De är trötta och hungriga efter den farliga sjöresan och många lider av infektioner i luftvägarna. På ingen av de grekiska öarna finns beredskap att ta emot den här mängden människor. Till Lesbos har det anlänt 4000 människor.

Enligt Seija Tyrninoksan, Röda Korset och Röda halvmånensn regionalt ansvariga kommer hjälpoperationerna att utvidgas och man inväntar akut hjälpbehovsönskemål  också från Makedoien, Serbien och Ungern.

En svår och livsfarlig sjöresa som många hamnar att göra i desperation ökar deras lidnde och hjälpbehov. De har utsatts för våld, förlorat sina närmaste och sett sina hem och hemtrakter förstöras. Det är vårt gemensamma ansvar att hjälpa dem säger Tyrninoksan.

 

Du kan bidra via din telefon:

SMS

Skicka ett SMS med texten SPR10 till telefonnummer 16499 för att donera 10€

Skicka ett SMS med texten: SPR till telfonnummer 16499 för att donera 15€

(Tyvärr fungerar ännu inte SMS donation om man har Ålcom som operatör)

Gör en telefondonation

Ge ett bidrag på 20 € till katastroffonden, ring 0600-122 20 (20,28 € + lna/msa)

Mobile pay 

Ring: 040-1358800

 

Gör en telefondonation

Ge ett bidrag på 20 € till katastroffonden, ring 0600-122 20 (20,28 € + lna/msa)

Ge ett bidrag på 10 € till katastroffonden, ring 0600-122 10 (10,01 € + lna/msa)

- See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20150831/det-ar-latt-att-komma-med-hun...

Gör en företagsdonation

Ge ett bidrag till katastroffondens konto FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH, skriv ditt bidragsmål i meddelandefältet.

- See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20150831/det-ar-latt-att-komma-med-hun...

Gör en direktinbetalning till Finlands Röda Kors Katastroffond

Ge ett bidrag till katastroffondens konto FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH, skriv ditt bidragsmål i meddelandefältet. - See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20150831/det-ar-latt-att-komma-med-hun...

Märk din inbetalning Finlands Röda Kors Katastroffond, Åland

Gör en inbetalning via:

Nordea:

FI06 2219 1800 0680 00

Ålandsbanken:

FI24 6601 0001 0027 99

 

Gör en företagsdonation

Om du vill göra en bössinsamling på ditt företag eller att företaget vill göra en donation kan du kontakta medelanskaffningsansvarig på Åland distrikt för mer inforamtion.

 

Gör en företagsdonation

Ge ett bidrag till katastroffondens konto FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH, skriv ditt bidragsmål i meddelandefältet.

- See more at: https://www.rodakorset.fi/nyheter/20150831/det-ar-latt-att-komma-med-hun...

Tack för att du hjälper till!

 

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta

T.f Beredskapschef på Ålands distrikt

Olof Collin

olof.collin@redcross.fi

040-6758455