Mentalt stöd-gruppverksamhet

Andreas Ek
Fotograf: Andreas Ek
"Övning i Våno 2015"

 

Röda Korsets frivilliggrupp för mentalt stöd arbetar med människor som befinner sig i svåra situationer.
Vid plötsligt förändrad livssituation eller under katastrofer och olyckor kan en frivilligs närvaro vara ytterst viktig.

Röda Korsets frivilliga erbjuder stöd åt olycksoffer och en möjlighet att diskutera händelserna redan på krisplatsen. Mentalt stöd kan både lindra och förebygga en kris-
situations möjliga inverkan på en person senare i livet.

Hur kan jag hjälpa?

Du kan delta i frivilligarbetet för mentalt stöd genom att kontakta distriktsbyrån. För att kunna hjälpa andra och
delta i arbetet för mentalt stöd är det viktigt att ditt eget
liv är i balans.

Åbolands distrikt har en mentalt stöd grupp bestående av frivilliga som dejourerar och vid behov åker ut och erbjuder sin hjälp vid krissituationer. Distriktet ordnar grund och fortsättningskurser inom mentalt stöd.

Vill du höra mera? Kontakta

Eivor Huldén
Gruppledare
e-post: huldeneivor@gmail.com

Linda Pyy
Samordnare av beredskap och hälsovård på Åbolands distrikt
e-post: linda.pyy@redcross.fi
tfn: 040 702 0510