Skärgårdshjälpen

Vi har initierat ett samarbete med frivilliga brandkårerna och sjöräddarna som har beredskapsverksamhet i Åboland. Behovet av ett samarbete har uppstått dels genom att myndighetskraven på hjälparbete har ökat medan den offentliga sektorn har varit tvungen att minska på sina tjänster i periferin. Orsaken är inte ensidigt ekonomisk utan handlar också om att nivån på den akuta hjälp som erbjuds idag är mycket långt gående vård redan innan sjuktransport inleds.

I praktiken betyder detta dock att för Åbolands skärgård tar det länge innan professionell hjälp når fram ifall en olycka är framme. Vad vi vill utveckla med samarbetet är att få fler förstaresponsenheter i skärgården. Första responsverksamheten är en hjälpenhet som anländer först till en olycka och ger den akuta förstahjälpen innan den professionella hjälpen är framme.

I projektet kommer vi tillsammans att rekrytera nya medlemmar och samarbetar med våra nuvarande grupper för att höja på beredskapen att hjälpa då en olycka är framme. Genom projektet kommer vi att utbilda frivilliga inom förstahjälpen och förstaresponsen som höjer kunskapsnivån och ökar tryggheten för alla som bor och verkar i Åboländska skärgården.

Mera information om Skärgårdshjälpen och kommande kurser:

Marjatta Alakahri
Samordnare för förstahjälpen- och hälsovårdstjänster
e-post: marjatta.alakahri@redcross.fi
tfn: 040 702 0510