Tiedotteet ja asiakirjat

Täältä löydät paljon ajankohtaista järjestö- ja tiedoteasiaa Varsinais-Suomen piiristä.

Tämän sivun alareunasta löydät piirin Tapahtumakalenteri-tiedoston.

Lisäksi sivun alareunasta löytyy taulukko "Vapaaehtoisen perehdytys - muistilista". Taulukossa on lista asioista, joita on hyvä käydä läpi silloin kun perehdytetään osaston vapaaehtoisia. Useista kohdista löytyy myös linkki mistä löytyy lisätietoa. Taulukon voi esimerkiksi tulostaa vapaaehtoiselle itselleen, ja hän voi rastittaa eri kohdat sitten kun asia on käyty läpi tai hän on itse hakenut lisätietoa ko asiasta.

_____________________________   

Omilta alasivuiltaan löytyvät seuraavat aiheet:

_____________________________ 

Osastokummit Varsinais-Suomessa
Kaikille osastoille on nimetty omat osastokummit, jotka tukevat osaston/osastojen toimintaa. 

Luettelossa on ensin piirin hallituksesta nimetty osastokummi ja sen jälkeen kummina oleva piirin toimihenkilö.
Itäinen alue: Petri Raita ja Tommi Virtanen
Loimaan alue: Anita Repo ja Elina Jalonen
Läntinen alue: Stiina Ratsula ja Jaana Paasonen
Salon alue: Annukka Kinnari ja Tuija Hongisto
Turun alue: Ilse Reinholdt ja Minna Rautanen  
Vakka-Suomi: Armi-Tuulikki Kraappa ja Sirpa Lehtimäki