Saaristoapu

 

Olemme tehneet aloitteen yhteistyöstä valmiustoimintaa Turunmaalla harjoittaville vapaaehtoisille palokunnille ja meripelastajille. Yhteistyön tarve on noussut esiin osittain siksi, että viranomaisvaatimukset avustustyölle ovat lisääntyneet kun taas julkinen sektori on joutunut vähentämään palvelujaan syrjäseuduilla. Syy ei ole yksinomaan taloudellinen vaan myös akuutin avun taso, pitkälle menevää hoitoa jo ennen sairaankuljetuksen aloittamista.

Käytännössä tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että Turunmaan saaristossa kestää pitkään ennen kuin ammattimaista apua saadaan paikalle onnettomuuden sattuessa. Se, mitä me haluamme kehittää yhteistyön avulla on, että saaristoon saadaan lisää ensivasteyksiköitä. Ensivastetoiminnassa auttamisyksikkö saapuu paikalle ensimmäisenä ja antaa akuuttia ensiapua kunnes ammattiapu on paikalla.

Projektin aikana rekrytoimme yhdessä uusia jäseniä mukaan toimintaan ja yhdessä jo olemassaolevien ryhmien kanssa nostamaan auttamisen valmiustasoa. Projektin kautta koulutamme vapaaehtoisia ensiavussa ja ensivasteessa osaamistason kohottamiseksi ja kaikkien Turunmaan saaristossa asuvien ja toimivien turvallisuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja Saaristoapu-projektista ja tulevista kursseista:

Marjatta Alakahri
Ensiavun ja terveydenhuollon suunnittelija
sähköposti: marjatta.alakahri@redcross.fi
puhelin: 040 702 0510