Temadag Flyktingar

Du är varmt välkommen på Gymnasieskolans och Röda Korsets temadag: Flykting!

 

Välkommen till vår temadag om flyktingar!

Hej!

Vi är en klass som går sista året till närvårdare på Ålands Yrkesgymnasium och vi ordnar i samarbete med Röda korset en temadag med temat flyktingar.
Vi kommer att ordna en mässa med montrar från t.ex. Rädda barnen och Röda korset. Vi kommer även ha visning av flyktingtält, räddningsbåt och föreläsningar av personer som är insatta i ämnet flyktingar. Två syrianska ungdomar kommer även att finnas på plats och dela med sig av sin historia som kvotflyktingar och hur de hamnade på Åland.
Vi vill bjuda in Er för att öppna ögonen och väcka tankar bland ungdomar och allmänheten kring dessa frågor. Fokus ligger på att konkret berätta och visa hur flyktingsituationen ser ut och hur en människa på flykt lever.

Datum: 30.3.2016
Tidpunkt: 10-16
Lokal: Sjömansskolan Mariehamn

Hoppas intresset finns och att ni vill närvara med öppna attityder.

Maila anmälningar till: julia.holmstrom@gymnasium.ax

 

Alla intresserade är varmt välkomna!