Förberedelserna inför ordinarie stämman har inletts

Otto-Ville Väätäinen
Fotograf: Otto-Ville Väätäinen
"Ordinarie stämman i Åbo 2014"
Otto-Ville Väätäinen
Fotograf: Otto-Ville Väätäinen
"Ordinarie stämman i Åbo 2014"
Otto-Ville Väätäinen
Fotograf: Otto-Ville Väätäinen
"Ordinarie stämman i Åbo 2014"
Kimmo Holopainen
Fotograf: Kimmo Holopainen
"Ordinarie stämmans kvällsgala i Åbo 2014"

Det är ännu ett drygt år till följande ordinarie stämma i Helsingfors men förberedelserna är redan i full gång. Utrymmena är reserverade, programmet planeras och beredningen av ärendena som ska fattas beslut om har påbörjats. Ett vackert väder har man också beställt.

Spänning och entusiasm finns i luften: En hurdan strategi skulle vara bäst för Finlands Röda Kors och hjälpmottagare? Hurdana ska nya bättre stadgar vara? Vad händer på medborgartorget? Vem ska uppträda på kvällsgalan?

Välkommen till Helsingfors 2017!