Just moved to Åland? Valuable Inforamtion for new migrants

Först av allt Finlands Röda kors Ålands distrikt välkomnar dig varmt till vår ö!

First of all, The Finnish Red Cross Åland district welcome you to our island!

Här kan du finna inforamtion om hur du går tillväga med olika praktiska administrativa saker när du har flyttat hit Åland. Hemsidan finns på flera språk så du har lätt att hitta den information du behöver på ett enkelt sätt.

On this page you could find valuable information regarding practicalities and administrative things when you are new on Åland and just moved here. The webpage is accessible in several languages in order to make it convinient for you to access the information you need..

Webplatsen tillhör Ålands landskapsregering

The webpage is administated by the Ålands Landskapsregering

www.aland.ax/flytta