Materialet och anvisningar

Så här genomför du ett evenemang i din avdelning 

Förberedelser

  • Kläck idéer tillsammans med frivilliga i avdelningen om var  och hur ni deltar i evenemanget. Var och en kan bidra med sin egen lilla insats eller samla ihop en grupp och göra en stor insats.
  • Fundera ut en lämplig plats för evenemanget inomhus eller utomhus. Torg och centralt belägna gågator har visat sig på många orter vara lämpliga ställen utomhus. Förutom kampanjmodellerna för goda beslut som beskrivs här nedan kan ni dessutom genomföra en flashmob eller göra enbart en flashmob. Kom ihåg att ni kan behöva tillstånd t.ex. av myndigheter, så börja i tid.
  • Tag kontakt med distriktsbyrån och berätta om er plan.
  • Lägg ut kampanjen via RedNet på Röda Korsets huvudsidor och kampanjsidor (se mer under Webbanvisningar)
  • Bjud in lokala beslutsfattare/nyckelpersoner till evenemanget.
  • kampanjens webbsidor finns ett material om fördomar och rasism som ni kan utnyttja för att få igång diskussionen.
  • Informera brett om evenemanget – en infomall för lokala medier finns längst ner på sidan.
  • Skolor, läroanstalter, arbetsplatser, olika föreningar eller organisationer kan också bjudas in till ert evenemang. Samtidigt får ni tillfälle att berätta om avdelningens verksamhet och om kampanjen mot rasism. Glöm inte heller att uppmuntra skolorna att genomföra egna evenemang under kampanjveckan och att utnyttja materialet på rodakorset.fi/skolor.
  • Det är bäst att tillsammans på förhand diskutera igenom de olika situationer ni kan komma att möta under kampanjveckan och att öva på dem, särskilt om jippot arrangeras på allmän plats. Tänk efter vilken typ av människor ni kan komma att möta (t.ex. engagerade, ängsliga, folk som står kvar och ”pladdrar”, intresserade, neutrala, ivriga, ovänliga, hatiska etc.). Om en person eller en situation verkar hotfull är det lönt att dra sig undan. Det är bäst att inte börja argumentera med någon.