Stämmoforum 13.10.2016

Bästa ordförande i Finlands Röda Kors avdelningar,

Välkommen till Finlands Röda Kors stämmoforum torsdag 13.10.2016
kl. 18 – 21 som hålls i Vasanejdens föreningars utrymmen på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa.

På forumet är temat att tillsammans förbereda nästa stämma och den efterföljande treåriga verksamheten genom diskussioner och idéer.
Vi vill höra era synpunkter på det centrala innehållet och utvecklingspunkterna i strategin 2018-2020. Vad har varit bra i nuvarande strategi, vad behöver ändras? Vilka är de viktigaste förändringarna i vår verksamhetsmiljö? Utöver den här typen av frågor pratar vi bl.a. om förslaget till stadgeändring som stämman kommer att behandla.

Forumets detaljerade innehåll presenteras på plats, men lägg redan nu datumet i din och viceordförandes kalender och jag vill be dig informera din viceordförande om forumet.

Anmälning senast 12.10.2016 till Andreas Strandberg på e-post andreas.strandberg(at)redcross.fi eller tel. 040 761 1977

Välkommna med!